Accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen opslaan

Voordat u accijnsgoederen en/of verbruiksbelastinggoederen in Nederland opslaat, moet u altijd een 'Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats' en/of een 'Vergunning inrichting voor de opslag van verbruiksbelastinggoederen' hebben.

De opgeslagen accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen liggen:

  • onder schorsing van accijns in uw accijnsgoederenplaats
  • onder schorsing van verbruiksbelasting in uw inrichting

U moet de accijns of verbruiksbelasting pas betalen als u de goederen uit uw accijnsgoederenplaats of uw inrichting voor verbruiksbelastinggoederen uitslaat. U betaalt de accijns of verbruiksbelasting periodiek achteraf.

U moet per jaar minimumhoeveelheden in een accijnsgoederenplaats of inrichting voor verbruiksbelastinggoederen in opslag hebben om toestemming te krijgen voor een accijnsgoederenplaats of inrichting voor verbruiksbelastinggoederen. Die minimumhoeveelheden leest u in de tabel hieronder. Uitzondering: In een accijnsgoederenplaats mogen de hoeveelheden lager zijn als u in belangrijke mate accijnsgoederen rechtstreeks overbrengt naar andere lidstaten.

Goederensoort

Hoeveelheid

Bier

40.000 liter

Wijn

10.000 liter

Tussenproducten

7.500 liter

Overige alcoholhoudende producten

5.000 liter

Minerale olie

1.000.000 liter (behalve lpg en zware stookolie)

Lpg

50.000 kilo

Zware stookolie

1.000.000 kilo

Alcohol vrije dranken

50.000 liter

In de vergunning staat onder meer op welke locatie u welke accijnsgoederen of verbruiksbelastinggoederen mag opslaan. (Een woonhuis komt niet in aanmerking als locatie.)

Opslag voor tabaksproducten

Voor de opslag van tabaksproducten (sigaren, sigaretten en rooktabak) gelden geen hoeveelheden.

Aanvraagformulieren en informatie downloaden

Periodieke aangifte

Met een 'Vergunning opslag in accijnsgoederenplaats' of 'Vergunning opslag in een inrichting verbruiksbelastinggoederen' moet u periodiek elektronisch aangifte doen van de te betalen accijns of verbruiksbelasting. U doet aangifte in Mijn Douane.

De periode waarover u aangifte moet doen, staat in uw vergunning.

Hebt u vragen over het elektronisch aangeven? Neem contact op met de BelastingTelefoon.

Hebt u vragen over accijns of verbruiksbelasting? Neem dan contact op met de DouaneTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.