Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB)

De Douane en het bedrijfsleven spreken elkaar regelmatig over het goederenverkeer dat de EU in- en uitgaat. Dat gebeurt in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

Gespreksonderwerpen

In het ODB bespreken we de douanelogistiek en de douane-afhandeling. Dit kunnen praktische onderwerpen zijn, maar ook meer strategische thema's. Daarnaast bespreken we zaken als aanpassingen in IT-systemen en invoeringstermijnen van wet- en regelgeving. We bespreken deze onderwerpen alleen algemeen van aard en er worden nooit specifieke individuele dossiers behandeld.

Naast het overleg ODB Algemeen zijn er 3 werkgroepen:

 • ODB Actueel
  Deze werkgroep behandelt actuele (uitvoerings-)vraagstukken voor het primaire proces van de Douane die op korte termijn moeten worden opgepakt.
 • ODB MLT (Middellange Termijn)
  Deze werkgroep behandelt vraagstukken die voortkomen uit de implementatie van het Douane Wetboek van de Unie. Ook bespreken we ontwikkelingen in de samenwerking met andere handhavingsdiensten bij grensoverschrijdende logistiek.
 • ODB IT
  Deze werkgroep behandelt specifieke vraagstukken op IT-gebied.

Vertegenwoordigers vanuit de overheid

De Douane is voorzitter van het ODB. Afhankelijk van de agendapunten sluiten regelmatig andere overheidsorganisaties aan:

 • Directoraat Generaal Fiscale Zaken (DGFZ) van het Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Daarnaast nemen deze toezichthouders deel aan het ODB, voor zover zij taken delen met de Douane:

 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
 • Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT)

Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven

Ook lid van het ODB zijn landelijke koepelorganisaties die een rol vervullen in de grensoverschrijdende douanelogistiek. Dit zijn:

 • ACN (Air Cargo Netherlands)
 • Evofenedex (ondernemersvereniging voor handel en logistiek)
 • Fenex (ondernemersvereniging voor expeditie en logistiek)
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN)
 • Verenigde Nederlandse Cargadoors (VNC)
 • VNO-NCW (werkgeversorganisatie)
 • MKB Nederland (ondernemingsorganisatie)
 • VNTO (Verenigde Nederlandse Terminal Operators)
 • Alliantie Douane Softwareleveranciers (ADS)

Naast deze koepelorganisaties zijn in de werkgroep ODB Actueel ook vertegenwoordigd:

 • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
 • Register Belastingadviseurs (RB)

Contact met het ODB

Hebt u vragen voor het Overleg Douane Bedrijfsleven? Stuur een e-mail naar ODB@douane.nl

Meer informatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.