Economie

Welke taken heeft de Douane op het gebied van economie? Dat staat in dit deel van de internetsite.

Strategische goederen

Voor deze goederen is de uit-, in- of doorvoer naar bepaalde landen niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, toegestaan.

Lees verder over...

Namaakgoederen

Als u een intellectueel eigendomsrecht op een product hebt, mag een ander dat niet namaken, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Als u denkt dat uw intellectueel eigendomsrecht wordt of zal worden geschonden in Nederland of in een andere lidstaat van de EU, kunt u de Douane vragen om hier tegen op te treden.

Lees verder over...

Verkeersbegeleidingstarief voor binnenkomende zeeschepen

Op basis van een convenant tussen het ministerie van Financiƫn en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heft en int de Douane een verkeersbegeleidingstarief voor zeeschepen.

Lees verder over...

In- en uitvoer van cultuurgoederen (zoals kunst en antiek)

Voor de uitvoer van cultuurgoederen (zoals kunst en antiek) gelden strikte regels. Hiervoor is meestal een vergunning nodig. De Douane zal er bij de uitvoer van cultuurgoederen op toezien dat deze vergunning aanwezig is.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.