Afvalstoffen

De rol van de Douane bij het vervoer van afvalstoffen spitst zich vooral toe op het toezicht op het internationale vervoer van afvalstoffen. De regels met betrekking tot het vervoer van afval zijn vastgelegd in een Europese Verordening (de Europese Verordening betreffende toezicht en controle op de Overbrenging van Afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschappen, afgekort: EVOA). Het uitgangspunt van deze Verordening is dat aangewezen afvalstoffen in internationaal verband alleen mogen worden overgebracht met toestemming van alle betrokken milieu-overheden.

Een voorgenomen transport van afvalstoffen moet vooraf aan het bevoegde gezag worden gemeld. In Nederland is dit: Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling EVOA Vergunningverlening Afval. Op basis van de melding zal de Inspectie Leefomgeving en Transport beoordelen of er toestemming kan worden gegeven voor het afvaltransport. Als er toestemming wordt gegeven, dan zal voor het vervoer van de afvalstoffen een document worden gemaakt. Dit document moet tijdens het transport bij de goederen aanwezig zijn.

Of, en zo ja onder welke voorwaarden, een afvaltransport mag plaatsvinden, hangt onder meer af van:

  • het proces waaruit de afvalstof voortkomt
  • de soort afvalstof
  • het gebied waar de afvalstof is ontstaan
  • de bestemming van de afvalstof
  • de mogelijkheden voor verwerking in het gebied van herkomst, en
  • de mogelijkheden voor hergebruik

De EVOA deelt afvalstoffen in, in een groene en oranje lijst van afvalstoffen. Aan elke lijst zijn specifieke regels voor de internationale overbrenging verbonden, waarbij de strengste regels gelden voor afvalstoffen die op de oranje lijst staan.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.