Milieugevaarlijke stoffen

In de Wet milieubeheer staan regels ter bescherming van mens en milieu tegen gevaarlijke stoffen en preparaten. Daarbij gaat het onder meer om:

  • stoffen die de ozonlaag afbreken
  • cadmiumhoudende producten
  • bepaalde minerale oliën
  • bepaalde chemische stoffen
  • vuurwerk

Door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, en Financiën zijn afspraken gemaakt over de taak die de Douane met betrekking tot deze goederen heeft. Het kan hierbij gaan om controle van vergunningen bij stoffen die de ozonlaag afbreken, het melden van vuurwerkzendingen die ten invoer worden aangegeven, het nemen van monsters om bijvoorbeeld het cadmiumgehalte van goederen te onderzoeken of de controle op het referentie identificatienummer bij de uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.