In- en uitvoer van radioactieve stoffen en nucleair materiaal

Voor de invoer, de uitvoer en het vervoer van radioactieve stoffen en nucleair materiaal gelden strikte regels. De Douane controleert bij de invoer, de uitvoer en het vervoer of aan deze regels wordt voldaan. Het gaat hierbij vooral om de controle op de door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) afgegeven vergunningen voor invoer, uitvoer of doorvoer. Als dat niet het geval is, dan zal een transport ogenblikkelijk worden stilgelegd en zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarvan op de hoogte worden gebracht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.