Veiligheid

Wat zijn de taken van de Douane om te zorgen voor veiligheid in de Europese Unie? Dat leest u in dit deel van de internetsite.

Wapens en munitie

De Wet wapens en munitie wil het illegale bezit van wapens en munitie in Nederland tegengaan. Daarom verbiedt deze wet een groot aantal handelingen met wapens en munitie. Maar met een consent, ontheffing, verlof of erkenning kunt u toestemming krijgen voor de in-, uit- en doorvoer en het voorhanden hebben van wapens en/of munitie.

Lees verder over...

Sanctiemaatregelen bij uitvoer en invoer

De uitvoer van bepaalde goederen naar bepaalde landen is verboden of er is hiervoor een vergunning nodig. Dat komt door nationale en/of internationale sanctiemaatregelen.

Lees verder over...

Opiumwet

U mag verdovende middelen (goederen die onder de Opiumwet vallen) niet meenemen over de Nederlandse grens. De uitzondering hierop is dat het wel mag als u daarvoor een vergunning hebt.

Lees verder over...

Drugsprecursoren

Bepaalde chemicaliën kunnen worden gebruikt voor de productie van verdovende middelen. Deze chemicaliën noemen we ook wel drugsprecursoren. Als u drugsprecursoren de Europese Unie binnenbrengt, verhandelt, opslaat of vervoert, moet u een vergunning hebben.

Lees verder over...

Geneesmiddelen (alleen voor zakelijke gebruikers)

De overheid wil niet dat geneesmiddelen op de markt komen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, of waarvan niet vaststaat dat zij werken. Om dit doel te bereiken bestaat een verbod op het binnenbrengen van geneesmiddelen zonder vergunning.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.