Verzegeling van een bijzonder model - inleiding

Goederen die worden geplaatst onder de regeling douanevervoer (of de vervoermiddelen waarmee zij worden vervoerd), worden tijdens het vervoer verzegeld. Dit gebeurt om de identiteit van de goederen te handhaven en om verwisseling van de goederen of onttrekking van de goederen aan het douanetoezicht te voorkomen. Gewoonlijk brengen de douaneautoriteiten de verzegeling aan.

Met de 'Vergunning voor het gebruik van een verzegeling van een bijzonder model' kunt u verzegelingen van een bijzonder model gebruiken die afwijken van de reguliere verzegelingen die de douaneautoriteiten gebruiken. Deze afwijkende verzegeling wordt ook wel bedrijfsverzegeling genoemd. U vraagt de vergunning digitaal aan in het EU Trader Portal. Zie daarvoor ook de 'Invulinstructie EU Trader Portal - Vergunning voor het gebruik van verzegeling van een bijzonder model (SSE)'.

Naast de algemene voorwaarden geldt voor de 'Vergunning voor het gebruik van een verzegeling van een bijzonder model' een aantal specifieke bepalingen.

De verzegelingen van een bijzonder model moeten voldoen aan vaste kenmerken. De belangrijkste kenmerken zijn:

  • De verzegeling is stevig, duurzaam en voor eenmalig gebruik.
  • De verzegeling is voorzien van identificatiekenmerken (dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsnaam of -logo zijn of een (fiscaal)nummer).
  • De verzegeling is niet te verbreken en weer aan te brengen zonder daarvan sporen achter te laten.
  • De verzegeling is eenvoudig te controleren en te identificeren.

Voor containers geldt aanvullend: zijn de verzegelingen door een bevoegde instantie gecertificeerd overeenkomstig ISO-norm 17712-2013 'vrachtcontainers-Mechanische afdichtingen'? Dan worden deze verzegelingen geacht te voldoen aan de gestelde eisen.

Alle goedgekeurde verzegelingen van een bijzonder model mogen door alle aangevers voor douanevervoer die daarvoor van de douane toestemming hebben gekregen, gebruikt worden (zowel aangevers die gebruik maken van de normale procedure als aangevers die optreden als toegelaten afzender). De aangevers moeten op de gebruikelijke manier in de aangifte voor douanevervoer de gegevens met betrekking tot de gebruikte verzegeling van een bijzonder model aangeven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.