Vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik

Formulier online invullen en versturen

Bent u een ingezetene van Nederland (ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP))? En rijdt u op de Nederlandse weg met een auto, bestelauto of motor (motorrijtuig) dat is geregistreerd buiten Nederland? Dan moet u belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) en motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen.

Geen bpm en mrb betalen (vrijstelling)

Rijdt u maximaal 2 weken op de Nederlandse weg met een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig dat in dat land aan u ter beschikking is gesteld? Dan is vrijstelling van bpm en mrb mogelijk. U hoeft dan geen bpm en mrb te betalen. Om die vrijstelling te krijgen, moet u bij ons hiervan melding doen met dit formulier.

Voorwaarden voor vrijstelling

De vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een personenauto, motor of bestelauto (motorrijtuig) dat een buitenlands kenteken heeft en dat u in het buitenland ter beschikking is gesteld.
 • Het motorrijtuig wordt maximaal 2 weken in Nederland gebruikt.
 • Het motorrijtuig wordt gebruikt door een ingezetene van Nederland (ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)), door een inwonend gezinslid van die persoon of het motorrijtuig staat ter beschikking van een organisatie of bedrijf dat in Nederland is gevestigd.
 • De vrijstelling wordt verleend aan degene die het motorrijtuig tot zijn beschikking heeft (de gebruiker). Of, als het een in Nederland gevestigd lichaam (bijvoorbeeld een bedrijf) het motorrijtuig feitelijk tot zijn beschikking heeft, dit lichaam.
 • Het kenteken van de auto waarvoor u vrijstelling vraagt moet op grond van de Wegenverkeerswet in Nederland mogen rijden. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de politie. De politie is telefonisch bereikbaar via 0900 - 8844 (vanuit het buitenland: +31 34 357 88 44).
 • U kunt de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik alleen elektronisch doen.
 • De vrijstelling gaat in op de begindatum die u in het formulier vermeldt. Als begindatum vult u op de aanvraag van de vrijstelling in: de datum waarop u voor het eerst met de auto of motor op de Nederlandse weg komt.
 • U kunt de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik intrekken of wijzigen, maar alleen vóór de opgegeven begindatum.
 • U kunt de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik zelf invullen, maar een familielid of een verhuur- of leasebedrijf mag dit ook voor u doen. De melding hoeft niet ondertekend te worden.
 • Een gebruiker mag voor hetzelfde motorrijtuig slechts 1 keer per jaar 2 weken vrijstelling melden.
 • U hebt alleen een vrijstelling van bpm en mrb voor de gemelde situatie (het motorrijtuig, de gebruiker en de vrijstellingsperiode). Als u tijdens de vrijstellingsperiode niet meer aan de voorwaarden voldoet, vervalt de vrijstelling en moet u direct Aangifte doen. U moet dan bpm en mrb betalen vanaf de eerste dag dat de auto, bestelauto of motor in Nederland is gebruikt.

Tip!

Na de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik kunt u de gegevens van het formulier afdrukken. Bewaar de afdruk in de auto of bij de motor tijdens de vrijstellingsperiode.

Let op!

Blijft het motorrijtuig na de vrijgestelde periode van 2 weken in Nederland? Dan moet u (veelal de bestuurder) aangifte doen voor de bpm en de mrb. Die aangifte moet u doen voordat de vrijgestelde periode van 2 weken voorbij is. U kunt Aangifte doen. U moet dan bpm en mrb betalen vanaf de eerste dag dat de auto, bestelauto of motor in Nederland is gebruikt.

Meer informatie

Bel voor meer informatie over de melding vrijstelling bpm en mrb bij kortstondig gebruik de BelastingTelefoon Auto.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.