Dierlijke producten en levensmiddelen

Neem geen dierlijke producten van buiten de EU mee naar Nederland. En bestel ze ook niet via bijvoorbeeld internet. Voor de invoer in de EU van dierlijke producten en levensmiddelen gelden strenge eisen. Voorbeelden: kaas, melk en melkproducten, eieren, vlees, verse of bewerkte visserijproducten, huiden, jachttrofeeën. Wilt u dierlijke producten en levensmiddelen toch meenemen naar de EU? Dan hebt u bijna altijd een gezondheidscertificaat nodig.

Gezondheidscertificaat

Het land van waaruit u vertrekt geeft het certificaat af. De ambassade van dit land kan u vertellen waar u moet zijn. Als u de EU binnenkomt, worden uw producten gecontroleerd door veterinair deskundigen.

Uitzonderingen: vis en kaviaar

U mag tot 20 kilo vis of visproducten voor consumptie meenemen als u vanuit een land buiten de EU naar Nederland komt. Dit geldt alleen voor vis die niet is beschermd en voor producten waar niet-beschermde vis in zit.

Er geldt een uitzondering voor kaviaar. U mag maximaal 125 gram kaviaar van de steur meenemen. Maar alleen als de verpakking is verzegeld met een CITES-label.

Is de waarde van de kaviaar hoger dan € 430? Dan betaalt u daarover belasting.

Snoep, poedermelk of speciale voeding

Soms hebt u geen gezondheidscertificaat nodig en mag u uw product gewoon meenemen. Snoep en chocola bijvoorbeeld. In deze producten is het dierlijke bestanddeel niet meer herkenbaar.

Poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en speciale voeding voor medische doeleinden mag u ook meenemen zonder gezondheidscertificaat. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag maximaal 2 kilo per zuigeling meenemen.
  • De producten hoeven vóór consumptie niet te worden gekoeld.
  • Het gaat om verpakte producten van een gedeponeerd handelsmerk.
  • De verpakking is onaangebroken en onbeschadigd.

Komt de poedermelk voor zuigelingen uit Kroatie, de Faeröer-eilanden, Groenland of IJsland? Dan mag u maximaal 10 kilo meenemen.

Komt de poedermelk voor zuigelingen uit een land van de Europese Unie, Andorra, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland? Dan mag u dat onbeperkt meenemen.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.