Bestuursovereenkomst Douane - Nederlandse Emissieautoriteit

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Dit is de 'Bestuursovereenkomst tussen de Rijksbelastingdienst en de Nederlandse Emissieautoriteit inzake de informatie-uitwisseling in verband met de uitvoering van artikel 9.7.1.4 van de Wet Milieubeheer, artikel 1.3 van de Regeling hernieuwbare energie vervoer en artikel 67 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.