Bestuursovereenkomst Douane - Nederlandse Emissieautoriteit

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Dit is de 'Bestuursovereenkomst tussen de Rijksbelastingdienst en de Nederlandse Emissieautoriteit inzake de informatie-uitwisseling in verband met de uitvoering van artikel 9.7.1.4 van de Wet Milieubeheer, artikel 1.3 van de Regeling hernieuwbare energie vervoer en artikel 67 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.