Model jaaropgaaf

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Na afloop van elk jaar moet u aan iedere werknemer een jaaropgaaf verstrekken. Op de jaaropgaaf staan gegevens die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). In de rubrieken 1 tot en met 5 neemt u de gegevens over van de loonstaat van de werknemer.

De jaaropgaaf is vormvrij. Wel kunt u hier een model jaaropgaaf downloaden. Het model is met ingang van 2020 jaaronafhankelijk. U kunt dit model zo nodig ook gebruiken voor eerdere jaren. In het model staan de gegevens die wettelijk verplicht zijn voor de jaaropgaaf. Maar als u wilt, mag u meer gegevens vermelden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.