Aanvraag Vergunning uitvoer geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Met dit formulier vraagt u aan: een uitvoervergunning voor goederen die vallen onder de regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. U kunt met dit formulier ook een sondage (proefaanvraag) indienen voor deze goederen.

Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders: nieuwe vergunningplicht

Op 30 juni 2023 is de Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst van de regeling vindt u in Staatscourant 2023, 18212.

De regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2023. Dat betekent dat voor de uitvoer van de apparatuur, programmatuur en technologie op de bijlage bij de regeling per 1 september 2023 een vergunning verplicht is.

Om welke apparatuur, programmatuur en technologie gaat het?

De goederen en technologie die in de regeling zijn opgenomen zijn bedoeld voor de ontwikkeling en productie van halfgeleiders met een geavanceerde architectuur. De vergunningplicht gaat gelden voor een set zeer specifieke goederen en technologie.

De bedrijven die op dit moment door de regeling worden geraakt, zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken apart op de hoogte gebracht. Mocht uw bedrijf in de toekomst de betreffende apparatuur, programmatuur of technologie produceren, dan bent u verplicht een vergunning aan te vragen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Welk type vergunning kan ik aanvragen?

U kunt 2 typen vergunningen aanvragen:

  • een individuele uitvoervergunning voor een specifieke 'strategische goederenpost' (SG-post) en een specifieke bestemming
  • een globale uitvoervergunning voor 1 of meer SG-posten en voor uitvoer naar 1 of meer bestemmingen

Per wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

U kunt uw vergunningaanvraag per 1 augustus 2023 indienen bij de CDIU. Voor het aanvragen van een vergunning op grond van deze regeling doorloopt u de gebruikelijke procedure bij de CDIU en gebruikt u het formulier op deze pagina.

Wat is de reden voor deze nieuwe vergunningplicht?

De goederen en technologie die in de regeling zijn opgenomen zijn bedoeld voor de ontwikkeling en productie van halfgeleiders met een geavanceerde architectuur. Deze halfgeleiders kunnen vanwege hun specifieke gebruiksmogelijkheden een cruciale bijdrage leveren aan bepaalde geavanceerde militaire toepassingen en kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van hoogwaardige militaire (wapen)systemen en massavernietigingswapens. Een ongecontroleerde uitvoer van de op de bijlage bij de regeling vermelde productieapparatuur heeft daarom gevolgen voor openbare veiligheidsbelangen, waaronder internationale vrede en stabiliteit.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Douane/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen 
Telefoon: 088 - 151 21 22 
E-mail: cdiu@douane.nl

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Invulinstructie

Vul dit formulier in op uw computer. Hiervoor hebt u Adobe Reader 9.0 of hoger nodig. Dient u het formulier digitaal in? Dan hoeft u of uw vertegenwoordiger niet te ondertekenen.

Dient u het formulier schriftelijk in? Dan moet u of uw vertegenwoordiger wel ondertekenen.

  • Vul het formulier in.
  • Sla het formulier op en druk het af.
  • Onderteken het formulier.
  • Stuur het formulier naar het adres dat in het formulier staat vermeld.

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.