Aanvraag Ontheffing voor binnenlandse overdracht lijst 1-stoffen

Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor binnenlandse overdracht van lijst 1-stoffen. Deze stoffen staan beschreven in de uitvoeringswet van het Verdrag chemisch wapens.

U moet deze aanvraag minimaal 3 maanden voor de geplande overdracht indienen.

Vul ook de Bijlage in. Hierop vermeldt u voor iedere over te dragen lijst 1-stof de exacte hoeveelheden en het eindgebruik.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Douane is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Invulinstructie

Vul dit formulier in op uw computer. Hiervoor hebt u Adobe Reader 9.0 of hoger nodig.

Dient u het formulier digitaal in? Dan hoeft u of uw vertegenwoordiger niet te ondertekenen.

Dient u het formulier schriftelijk in? Dan moet u of uw vertegenwoordiger wel ondertekenen.

  • Vul het formulier in.
  • Sla het formulier op en druk het af.
  • Onderteken het formulier.
  • Stuur het formulier naar het adres dat in het formulier staat vermeld.

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.