Aanvraag Vergunning aanschaf, invoer of vervoer van sanctiegoederen van bijlage I en II uit Iran

Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor aanschaf, invoer of vervoer van sanctiegoederen en technologie uit Iran voor goederen zoals beschreven in bijlage I en II van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 over beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van verordening (EU) nr. 961/2010. Een vergunning voor uitvoer/wederuitvoer van militaire en dual-use goederen die onder deze sanctieverordening vallen, vraagt u aan met het formulier Aanvraag Vergunning uitvoer of doorvoer strategische goederen of sanctiegoederen.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.

Invulinstructie

Vul dit formulier in op uw computer. Hiervoor hebt u Adobe Reader 9.0 of hoger nodig.

Dient u het formulier digitaal in? Dan hoeft u of uw vertegenwoordiger niet te ondertekenen.

Dient u het formulier schriftelijk in? Dan moet u of uw vertegenwoordiger wel ondertekenen.

  • Vul het formulier in.
  • Sla het formulier op en druk het af.
  • Onderteken het formulier.
  • Stuur het formulier naar het adres dat in het formulier staat vermeld.

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.