ED Uitvoer/Veiligheid Europese Gemeenschap

Gebruikt u de noodprocedure bij een uitvoeraangifte? En verlangt een kantoor van uitgang dat buiten Nederland ligt, een document veiligheid (gegevens die nodig zijn op basis van bijlage 30bis TVoCDW)? Gebruik dan de volgende documenten:

  • gecombineerd ED Uitvoer/Veiligheid (ED exemplaar 1,2 en 3) met eventueel Lijst van artikelen ED Uitvoer/Veiligheid, óf
  • naast een Enig Document (ED) als uitvoeraangifte, de opgave van de veiligheidsgegevens in Document Veiligheid, eventueel aangevuld met Lijst van artikelen - Veiligheid 

Let op!

De documenten zijn alleen ontwikkeld voor het geval een douanedienst buiten Nederland er om vraagt. Als dat zo is, kunt u (aangever) deze documenten downloaden, printen, handmatig invullen en binnen de noodprocedure gebruiken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.