Nooddocument Bericht van ontvangst/bericht van uitvoer

U gebruikt dit nooddocument als EMCS niet beschikbaar is en u een bericht van ontvangst van accijnsgoederen wilt indienen.

Lees hoe u moet handelen in het Handboek EMCS, onderdeel 6.00.00.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.