Nooddocument Indiening e-AD (verzending)

U gebruikt dit nooddocument als EMCS niet beschikbaar is en u accijnsgoederen onder schorsing van accijns wilt gaan vervoeren.

Lees hoe u moet handelen in het Handboek EMCS, onderdeel 6.00.00.

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Douane is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.