Rekenhulp Revisierente

Met deze rekenhulp rekent u uit of u minder revisierente kunt betalen. Normaal gesproken betaalt u 20% van de waarde in het economisch verkeer van een lijfrenteverzekering of van het tegoed van een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Is de uitkomst van de berekening lager dan 20% van de waarde in het economisch verkeer? Dan geldt voor u het lagere bedrag.

Let op!

U kunt de rekenhulp alleen gebruiken als u revisierente moet betalen voor een lijfrenteverzekering, een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht. Daarnaast moet u de lijfrente afkopen binnen 10 jaar nadat u de lijfrente hebt afgesloten.

Wanneer betaalt u revisierente?

Hebt u na 15 oktober 1990 lijfrenten afgesloten waarvoor u na 1991 premies hebt betaald? Dan betaalt u revisierente als:  

Hoe werkt de rekenhulp Revisierente?

Kies het jaar waarin u een lijfrente hebt afgekocht en beantwoord de vragen. Let daarbij op het volgende:

  • U kunt berekeningen maken voor de afkoopjaren 2011 tot en met 2017.
  • U vult de rekenhulp per lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht apart in.

Welke bedragen vult u in?

Vul alleen bedragen die u hebt betaald en die u hebt afgetrokken. Niet-afgetrokken bedragen vult u niet in.

Bij de hand houden

Houd, indien van toepassing op uw situatie, het volgende bij de hand:

  • de opgaaf van de afkoop van de verzekeringsmaatschappij, bank of beheerder van de beleggingsinstelling
    Hierop staat het jaar van afkoop en de waarde van de uit te betalen afkoopsom of het uit te betalen tegoed.
  • de polis van de afgekochte lijfrenteverzekering
  • de overeenkomst van de lijfrenterekening of het lijfrentebeleggingsrecht
  • de oorspronkelijke stukken van de aangepaste lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of het lijfrentebeleggingsrecht waarvoor u een nieuwe polis of overeenkomst hebt gekregen
  • de aangiften van de jaren waarin u bedragen hebt afgetrokken
  • de aangifte van het jaar waarin u de afkoopsom hebt opgegeven

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.