Rekenmodule Waarde going concern 2016 - 2017

Als een bedrijf aan u is geschonken of nagelaten, betaalt u daarover schenk- of erfbelasting. Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement is de waarde going concern (voortzettingswaarde) de basis waarop de belasting wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij agrarische bedrijven met veel cultuurgrond en productierechten. Met deze rekenmodule kunt u de waarde going concern berekenen. Die waarde vult u in op de aangifte die u hebt ontvangen. U kunt de berekening van de waarde ook afdrukken. Deze stuurt u mee met uw aangifte.

Ineens invullen

U kunt de module niet downloaden of tussentijds opslaan. Als u het venster tijdens of na het invullen sluit, worden de ingevoerde gegevens niet bewaard. Het is dan ook handig om bij het invullen de jaarstukken en de Verlies- en Winstrekening van de afgelopen 3 volledige boekjaren bij de hand te hebben.

Let op!

Gaat het om een niet-agrarisch bedrijf en denkt u toch dat u voor uw bedrijf de waarde going concern kunt toepassen? Neem dan contact met ons op.

In de rekenmodule kunt u de waarde going concern berekenen vanaf het jaar 2016.

Normbedragen agrarische sector

Voor het berekenen van de waarde going concern van bedrijven in de agrarische sector heeft de Belastingdienst in overleg met de sector normbedragen vastgesteld. Deze normbedragen zijn verwerkt in de rekenmodule. De normen en normbedragen staan in de tabellen:

Meer informatie

Meer informatie over de berekening en uitgangspunten van de regeling vindt u in het 'Besluit bedrijfsopvolging' op rijksoverheid.nl. Zoek op 'Besluit bedrijfsopvolging'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.