Heffingskortingen laten uitbetalen - kan dat?

Ja, als u een fiscale partner hebt en aan de voorwaarden voldoet, dan kunnen we sommige kortingen aan u uitbetalen. Afhankelijk van het jaar betalen we die helemaal of gedeeltelijk uit.

Kies over welk jaar u meer wilt weten:

 • 2019

  In 2019 kunnen we deze heffingskortingen nog maar gedeeltelijk (26,667%) aan u uitbetalen:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  De algemene heffingskorting wordt ieder jaar lager, behalve als u vóór 1963 bent geboren. Meer daarover leest u bij Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting.

  Ook de uitbetaling van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt ieder jaar lager. Meer daarover leest u bij Uitbetalen arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting aan minstverdienende partner geleidelijk afgeschaft.

  De levensloopverlofkorting kunnen we nog wel helemaal uitbetalen.

  U moet wel aan 3 voorwaarden voldoen

  En dat zijn deze 3:

  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen.

  Wat we bedoelen met 'weinig' en 'voldoende', leggen we uit in de voorbeelden hierna. We gebruiken hierbij voorbeeldbedragen.

  Wanneer hebt u 'weinig' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  U hebt al jaren dezelfde fiscale partner en u bent geboren op of na 1 januari 1963. U hebt geen inkomen. Uw algemene heffingskorting is € 2.477.

  Omdat u geen inkomen hebt, betaalt u geen belasting.

  Wij betalen € 661 (= € 2.477 x 26,667%) aan u uit, als uw partner voldoende inkomen heeft en dús voldoende belasting moet betalen.

  Wanneer heeft uw partner 'voldoende' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  Uw fiscale partner heeft een inkomen van € 35.000. De belasting hierover is € 15.850.

  De algemene heffingskorting van uw partner is € 1.800 en de arbeidskorting € 3.000. In totaal is dat € 4.800.

  Uw partner heeft voldoende inkomen. Uw partner moet € 11.050 betalen (€ 15.850 - € 4.800).

  Dat is meer dan het bedrag dat u van ons krijgt, dus betalen wij dat bedrag (€ 661) aan u uit.

  Hoe regel ik de uitbetaling van mijn heffingskortingen?

  Wilt u alvast iedere maand een deel ontvangen van het geld dat u over 2019 krijgt? Vraag dan een voorlopige aanslag 2019 aan via Mijn Belastingdienst. Meer daarover leest u bij In 4 stappen zelf online een voorlopige aanslag aanvragen.

  Een voorlopige aanslag vraagt u aan via Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • 2020

  In 2020 kunnen we deze heffingskortingen nog maar gedeeltelijk (20%) aan u uitbetalen:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  De algemene heffingskorting wordt ieder jaar lager, behalve als u vóór 1963 bent geboren. Meer daarover leest u bij Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting.

  Ook de uitbetaling van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt ieder jaar lager. Meer daarover leest u bij Uitbetalen arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting aan minstverdienende partner geleidelijk afgeschaft.

  De levensloopverlofkorting kunnen we nog wel helemaal uitbetalen.

  U moet wel aan 3 voorwaarden voldoen

  En dat zijn deze 3:

  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen.

  Wat we bedoelen met 'weinig' en 'voldoende', leggen we uit in de voorbeelden hierna. We gebruiken hierbij voorbeeldbedragen.

  Wanneer hebt u 'weinig' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  U hebt al jaren dezelfde fiscale partner en u bent geboren op of na 1 januari 1963. U hebt geen inkomen. Uw algemene heffingskorting is € 2.700.

  Omdat u geen inkomen hebt, betaalt u geen belasting.

  Wij betalen € 540 (= € 2.700 x 20%) aan u uit, als uw partner voldoende inkomen heeft en dús voldoende belasting moet betalen.

  Wanneer heeft uw partner 'voldoende' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  Uw fiscale partner heeft een inkomen van € 35.000. De belasting hierover is € 15.850.

  De algemene heffingskorting van uw partner is € 1.800 en de arbeidskorting € 3.000. In totaal is dat € 4.800.

  Uw partner heeft voldoende inkomen. Uw partner moet € 11.050 betalen (€ 15.850 - € 4.800).

  Dat is meer dan het bedrag dat u van ons krijgt, dus betalen wij dat bedrag (€ 540) aan u uit.

  Hoe regel ik de uitbetaling van mijn heffingskortingen?

  Wilt u alvast iedere maand een deel ontvangen van het geld dat u over 2020 krijgt? Vraag dan een voorlopige aanslag 2020 aan via Mijn Belastingdienst. Meer daarover leest u bij In 4 stappen zelf online een voorlopige aanslag 2020 aanvragen.

  Een voorlopige aanslag vraagt u aan via Mijn Belastingdienst.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.