Heffingskortingen laten uitbetalen - kan dat?

Ja, sommige kortingen kunnen we aan u uitbetalen:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • levensloopverlofkorting

Of u deze heffingskortingen kunt krijgen, ziet u met het hulpmiddel Welke heffingskortingen kan ik krijgen?.

U moet wel aan 3 voorwaarden voldoen

En dat zijn deze 3:

  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen.

Wat we bedoelen met 'weinig' en 'voldoende', leggen we uit in de voorbeelden hierna. We gebruiken hierbij voorbeeldbedragen.

Wanneer hebt u 'weinig' inkomen?

Voorbeeld

U hebt al jaren dezelfde fiscale partner. Uw loon is € 4.000. De belasting hierover is € 1.275.

Uw algemene heffingskorting is € 2.200 en uw arbeidskorting € 70. In totaal is dat € 2.270.

U hebt weinig inkomen. De belasting over uw inkomen is lager dan de heffingskortingen die u krijgt. Het verschil is: € 2.270 - € 1.275 = € 995.

Wij betalen dit bedrag (€ 995) aan u uit, als uw partner voldoende inkomen heeft en dús voldoende belasting moet betalen.

Wanneer heeft uw partner 'voldoende' inkomen?

Voorbeeld

Uw fiscale partner heeft een inkomen van € 35.000. De belasting hierover is € 15.850.

De algemene heffingskorting van uw partner is € 1.800 en de arbeidskorting € 3.000. In totaal is dat € 4.800.

Uw partner heeft voldoende inkomen. Uw partner moet € 11.050 betalen (€ 15.850 - € 4.800).

Dat is meer dan het bedrag dat u van ons krijgt, dus betalen wij het hele bedrag (€ 995) aan u uit.

Let op!

Als u na 1962 bent geboren, wordt uw algemene heffingskorting ieder jaar lager. Meer daarover leest u bij: Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting.

Hoe regel ik de uitbetaling van mijn heffingskortingen?

Doe samen met uw fiscale partner aangifte inkomstenbelasting via Mijn Belastingdienst. U ziet dan op welk bedrag u recht hebt. Binnen 3 maanden krijgt u bericht van ons. En binnen een week na dat bericht maken we het geld over op uw rekening.

Wilt u alvast iedere maand een deel ontvangen van het geld dat u over 2018 krijgt? Vraag dan een voorlopige aanslag 2018 aan. Dat doet u ook via Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst
 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.