Heffingskortingen laten uitbetalen - kan dat?

Ja, als u een fiscale partner hebt en aan de voorwaarden voldoet, dan kunnen we sommige kortingen aan u uitbetalen. Afhankelijk van het jaar betalen we die helemaal of gedeeltelijk uit.

Kies over welk jaar u meer wilt weten:

 • 2021

  In 2021 kunnen we deze heffingskortingen nog maar gedeeltelijk (13,33%) aan u uitbetalen:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  De algemene heffingskorting wordt ieder jaar lager, behalve als u vóór 1963 bent geboren. Meer daarover leest u bij Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting.

  Ook de uitbetaling van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt ieder jaar lager en stopt helemaal in 2023. 

  De levensloopverlofkorting kunnen we nog wel helemaal uitbetalen.

  U moet wel voldoen aan 3 voorwaarden

  En dat zijn deze 3:

  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen.

  Wat we bedoelen met 'weinig' en 'voldoende', leggen we uit in de voorbeelden hierna. We gebruiken hierbij voorbeeldbedragen.

  Wanneer hebt u 'weinig' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  U hebt al jaren dezelfde fiscale partner en u bent geboren op of na 1 januari 1963. U hebt geen inkomen. Uw algemene heffingskorting is € 2.800.

  Omdat u geen inkomen hebt, betaalt u geen belasting.

  Wij betalen € 373 (= € 2.800 x 13,33%) aan u uit, als uw partner voldoende inkomen heeft en dús voldoende belasting moet betalen.

  Wanneer heeft uw partner 'voldoende' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  Uw fiscale partner heeft een inkomen van € 35.000. De belasting hierover is € 15.850.

  De algemene heffingskorting van uw partner is € 1.800 en de arbeidskorting € 3.000. In totaal is dat € 4.800.

  Uw partner heeft voldoende inkomen. Uw partner moet € 11.050 betalen (€ 15.850 - € 4.800).

  Dat is meer dan het bedrag dat u van ons krijgt, dus betalen wij dat bedrag (€ 373) aan u uit.

  Hoe regel ik de uitbetaling van mijn heffingskortingen?

  Wilt u alvast iedere maand een deel ontvangen van het geld dat u over 2021 krijgt? Vraag dan een voorlopige aanslag 2021 aan via Mijn Belastingdienst. Meer daarover leest u bij In 4 stappen zelf online een voorlopige aanslag 2022 aanvragen. Waar in de 4 stappen over het jaar '2022' wordt gesproken, moet u '2021' lezen.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

 • 2022

  In 2022 kunnen we deze heffingskortingen nog maar gedeeltelijk (6,67%) aan u uitbetalen:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  De algemene heffingskorting wordt ieder jaar lager, behalve als u vóór 1963 bent geboren. Meer daarover leest u bij Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting.

  Ook de uitbetaling van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt ieder jaar lager en stopt helemaal in 2023. 

  U moet wel voldoen aan 3 voorwaarden

  En dat zijn deze 3:

  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen.

  Wat we bedoelen met 'weinig' en 'voldoende', leggen we uit in de voorbeelden hierna. We gebruiken hierbij voorbeeldbedragen.

  Wanneer hebt u 'weinig' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  U hebt al jaren dezelfde fiscale partner en u bent geboren op of na 1 januari 1963. U hebt geen inkomen. Uw algemene heffingskorting is € 2.800.

  Omdat u geen inkomen hebt, betaalt u geen belasting.

  Wij betalen € 186 (= € 2.800 x 6,67%) aan u uit, als uw partner voldoende inkomen heeft en dús voldoende belasting moet betalen.

  Wanneer heeft uw partner 'voldoende' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  Uw fiscale partner heeft een inkomen van € 35.000. De belasting hierover is € 15.850.

  De algemene heffingskorting van uw partner is € 1.800 en de arbeidskorting € 3.000. In totaal is dat € 4.800.

  Uw partner heeft voldoende inkomen. Uw partner moet € 11.050 betalen (€ 15.850 - € 4.800).

  Dat is meer dan het bedrag dat u van ons krijgt, dus betalen wij dat bedrag (€ 186) aan u uit.

  Hoe regel ik de uitbetaling van mijn heffingskortingen?

  Wilt u alvast iedere maand een deel ontvangen van het geld dat u over 2022 krijgt? Vraag dan een voorlopige aanslag 2022 aan via Mijn Belastingdienst. Meer daarover leest u bij In 4 stappen zelf online een voorlopige aanslag 2022 aanvragen.

  Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.