Heffingskortingen laten uitbetalen - kan dat?

Ja, als u een fiscale partner hebt en aan de voorwaarden voldoet, dan kunnen we sommige kortingen aan u uitbetalen. Afhankelijk van het jaar betalen we die helemaal of gedeeltelijk uit.

Kies over welk jaar u meer wilt weten:

 • 2022

  In 2022 kunnen we deze heffingskortingen nog maar gedeeltelijk (6,67%) aan u uitbetalen:

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

  De algemene heffingskorting wordt ieder jaar lager, behalve als u vóór 1963 bent geboren. Meer daarover leest u bij Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting.

  Ook de uitbetaling van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt ieder jaar lager en stopt helemaal in 2023.

  U moet wel voldoen aan 3 voorwaarden

  En dat zijn deze 3:

  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • U hebt meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen.

  Wat we bedoelen met 'weinig' en 'voldoende', leggen we uit in de voorbeelden hierna. We gebruiken hierbij voorbeeldbedragen.

  Wanneer hebt u 'weinig' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  U hebt al jaren dezelfde fiscale partner en u bent geboren op of na 1 januari 1963. U hebt geen inkomen. Uw algemene heffingskorting is € 2.800.

  Omdat u geen inkomen hebt, betaalt u geen belasting.

  Wij betalen € 186 (= € 2.800 x 6,67%) aan u uit, als uw partner voldoende inkomen heeft en dús voldoende belasting moet betalen.

  Wanneer heeft uw partner 'voldoende' inkomen?

  Voorbeeld met fictieve bedragen

  Uw fiscale partner heeft een inkomen van € 35.000. De belasting hierover is € 15.850.

  De algemene heffingskorting van uw partner is € 1.800 en de arbeidskorting € 3.000. In totaal is dat € 4.800.

  Uw partner heeft voldoende inkomen. Uw partner moet € 11.050 betalen (€ 15.850 - € 4.800).

  Dat is meer dan het bedrag dat u van ons krijgt, dus betalen wij dat bedrag (€ 186) aan u uit.

 • 2023

  Vanaf 2023 betalen we geen algemene heffingskorting meer uit aan de minstverdienende partner, als deze geboren is na 1962.

  Bent u de minstverdienende partner en bent u geboren vóór 1963? Dan betalen we u in 2023 maximaal € 3.070 algemene heffingskorting uit.

  Tot 2023 werd de algemene heffingskorting ieder jaar lager, behalve als u vóór 1963 bent geboren. Meer daarover leest u bij Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting.

  Ook de uitbetaling van de arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting stopt vanaf 2023.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.