Verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige

Soms hebt u een verklaring nodig waarin staat dat u ondernemer bent voor de btw. Wij noemen dit een 'Verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige'.

U vraagt deze aan bij de BelastingTelefoon. Geef dan de volgende gegevens door:

  • de naam en het adres van de onderneming
  • de aard van het bedrijf: vermeld de branche of de werkzaamheden van de onderneming
  • het Nederlandse btw-identificatienummer
  • het Nederlandse omzetbelastingnummer
  • in welke taal u de verklaring wilt

Wij geven de verklaring standaard af over de actuele situatie. Hebt u een verklaring nodig over een ander tijdvak? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar uw belastingkantoor. In het verzoek zet u de reden waarom u een verklaring over een ander tijdvak nodig hebt.

Op de verklaring staat uw btw-identificatienummer. Wilt u ook een vermelding van uw omzetbelastingnummer op de verklaring omdat een andere lidstaat hierom vraagt? Wij doen dit niet standaard. Stuur daarom een brief naar uw belastingkantoor met een kopie van het verzoek van deze lidstaat.

Wij geven deze verklaring alleen af in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.