Tijdpad invoeren DMS 4.0 en 4.1 voor invoer-, opslag-, en uitvoeraangiften

Het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) 4.0 gaat AGS vervangen voor het doen van douaneaangiften. Dit gaat in fasen. Eerst doet een klein aantal aangevers ervaring op met DMS. Deze ervaringen worden daarna op een aantal momenten besproken in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB). Pas na de evaluatie gaan andere groepen aangevers stapsgewijs over naar DMS 4.0.

DMS 4.1 vervangt per 1 juli 2023 de huidige GPA/SPA als de voorgeschreven procedures binnen de vergunningen 'Inschrijving in de administratie particulier douane-entrepot', 'Actieve veredeling' en 'Bijzondere bestemmingen'. Dit gaat ook in fasen.

Dit is onze tijdplanning voor de overgang naar de versies 4.0 en 4.1 van DMS.

DMS 4.0

In fase 1 tot en met 3 doen we ervaring op met invoer- en opslagaangiften van 125 aangevers. Vanaf fase 4 met uitvoeraangiften, ook in combinatie met invoer- en opslagaangiften. Vanaf deze fase gaat het om zo'n 3.400 aangevers.

Fase 1

Van 2 mei tot en met 27 mei 2022. Invoer- of opslagaangifte met DMS door 2 aangevers.

Evaluatiemoment: 23 mei 2022.

Fase 2

Van 30 mei tot en met 24 juni 2022. Start invoer- of opslagaangifte met DMS door nog eens 20 tot 30 aangevers.

Evaluatiemoment: 20 juni 2022.

Fase 3

Van 27 juni tot en met 22 juli 2022. Start invoeraangifte met DMS door het restant van de eerste groep van 125 aangevers.

Fase 4

Van 22 augustus tot en met 16 september 2022. Start uitvoeraangifte met DMS door 2 aangevers – ook in combinatie met invoer- en opslagaangiften.

Evaluatiemoment: 12 september 2022.

Fase 5

Van 19 september tot en met 21 oktober 2022. Start uitvoeraangifte met DMS door middelgrote aangevers – ook in combinatie met invoer- en opslagaangiften.

Evaluatiemoment: 17 oktober 2022.

Fase 6

Van 24 oktober tot en met 11 november 2022. Start uitvoeraangifte met DMS door top-20 – ook in combinatie met invoer- en opslagaangiften.

Evaluatiemoment: 7 november 2022.

Fase 7

Van 14 november tot en met 2 december 2022. Start uitvoeraangifte met DMS door kleinere aangevers – ook in combinatie met invoer- en opslagaangiften.

Evaluatiemoment: 28 november 2022.

Fase 8

Van 5 december tot en met 23 december 2022. Mogelijke uitloop.

DMS 4.1

In fase 1 en 2 doen we ervaring op met opslagaangiften met standaard aanbrengbericht. In fase 3 tot en met 8 met 'Inschrijvingen in de administratie van de aangever' (IIAA).

De genoemde datums zijn voorlopig en afhankelijk van onder andere de oplevering van DMS 4.0 en de CERTEX-koppeling.

Fase 6 zal pas starten als de CERTEX-koppeling gerealiseerd is.

Fase 1

Van 29 augustus tot en met 23 september 2022. Opslagaangifte met standaard aanbrengbericht door 1 of 2 aangevers.

Evaluatiemoment: 12 september 2022.

Fase 2

Van 26 september tot en met 23 december 2022. Opslagaangifte met standaard aanbrengbericht door overige 214 aangevers.

Fase 3

Van 14 november tot en met 9 december 2022. IIAA zonder fytosanitaire of veterinaire producten, door 1 of 2 aangevers.

Evaluatiemoment: 28 november 2022.

Fase 4

Van 12 december 2022 tot en met 7 april 2023. IIAA zonder Veiligheid-, Gezondheid-, Economie-, Milieu (VGEM)-kenmerken door overige 216 aangevers. Denk bij VGEM-kenmerken aan veterinair of fytosanitair, ozonlaag afbrekende stoffen, broeikasgassen, biologische producten, plant health regulation, levensmiddelen en diervoeder van niet-dierlijke oorsprong.

Fase 5

Van 10 april tot en met 30 juni 2023. Mogelijke uitloop.

CERTEX-koppeling

Deze koppeling is nodig om aangiften met VGEM-kenmerken te verwerken. CERTEX wordt opgeleverd tussen 2 januari 2022 en 31 maart 2022.

Fase 6

Van 2 januari tot en met 27 januari 2023. IIAA mét VGEM-kenmerken door 1 of 2 aangevers.

Evaluatiemoment: 16 januari 2023.

Fase 7

Van 30 januari tot en met 26 mei 2023. IIAA met VGEM-kenmerken door overige aangevers.

Fase 8

Van 29 mei tot en met 30 juni 2023. Mogelijke uitloop.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.