Tijdpad invoeren DMS 4.0 en 4.1 voor invoer-, opslag-, en uitvoeraangiften

Het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) 4.0 gaat AGS vervangen voor het doen van douaneaangiften. Dit gaat in fasen. Eerst doet een klein aantal aangevers ervaring op met DMS. Deze ervaringen worden daarna op een aantal momenten besproken in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB). Pas na de evaluatie gaan andere groepen aangevers stapsgewijs over naar DMS 4.0.

DMS 4.1 start in oktober 2022 en vervangt uiterlijk per 1 juli 2023 de voorgeschreven procedures binnen de vergunningen 'Inschrijving in de administratie van de aangever' (IIAA), brengen in het vrije verkeer (de huidige G(S)PA), 'douane-entrepot', 'Actieve veredeling' en 'Bijzondere bestemmingen'. Dit gaat ook in fasen.

Verder op deze pagina staat onze tijdplanning voor de overgang naar DMS 4.0 en DMS 4.1. Deze planning is gebaseerd op de huidige inzichten en capaciteit. Onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op deze planning.

DMS 4.0

Let op!

De tijdplanning voor de overgang naar DMS 4.0 is gewijzigd.

De gewijzigde planning is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

 • Aangevers die nog niet gemigreerd zijn, kunnen aangiften blijven indienen in AGS tot uiterlijk 30 juni 2023.
  Langer is niet mogelijk omdat AGS uiterlijk 1 december 2023 uitgefaseerd moet zijn. De Douane gebruikt de periode van 1 juli 2023 tot 1 december 2023 om alle aangiften in AGS af te handelen.
 • Aangevers kunnen e-commerce-aangiften, waaronder uitvoeraangiften expresse zendingen, tot uiterlijk 30 juni 2023 indienen in Venue.
 • De koppeling die het mogelijk maakt om douanerechten te innen wordt uiterlijk eind september 2022 werkend in productie genomen.
 • DMS Uitvoer wordt conform de roadmap IV in het weekend van 3 en 4 december 2022 in productie genomen.
 • De Bedrijven Test Omgeving (BTO) voor DMS Uitvoer is medio november beschikbaar met de meest recente softwareversie.

Fase 1 (pilot)

Van 18 juli tot en met 12 augustus 2022. Aansluiten op DMS van 2 aangevers die in AGS uitsluitend opslagaangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 9 augustus 2022.

Fase 2

Van 22 augustus tot en met 16 september 2022. Aansluiten op DMS van de overige 5 aangevers die in AGS uitsluitend opslagaangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 6 september 2022.

Fase 3 (pilot)

Van 26 september tot en met 14 oktober 2022. Aansluiten op DMS van 2 aangevers die in AGS uitsluitend invoeraangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 13 oktober 2022.

Fase 4

Van 17 oktober tot en met 25 november 2022. Aansluiten op DMS van de overige 95 aangevers die in AGS uitsluitend invoeraangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 18 november 2022.

Fase 5 (pilot)

Van 7 december tot en met 23 december 2022. Aansluiten op DMS van 2 aangevers die in AGS uitsluitend uitvoeraangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 20 december 2022.

Fase 6

Van 9 januari tot en met 26 mei 2023. Aansluiten op DMS van de 3.225 overige aangevers die opslag-, invoer- en uitvoeraangiften doen, in 4 subfasen.

Subfase 6A

Van 9 januari tot en met 27 januari 2023. Aansluiten op DMS van 742 aangevers die gemiddeld tussen de 101 en 1.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

Evaluatie en afwerken openstaande acties : van 30 januari tot en met 3 februari 2023.

Subfase 6B

Van 6 februari tot en met 10 februari 2023. Aansluiten op DMS van 161 aangevers die gemiddeld meer dan 10.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

Evaluatie en afwerken openstaande acties: van 13 februari tot en met 17 februari 2023.

Subfase 6C

Van 20 februari tot en met 3 maart 2023. Aansluiten op DMS van 472 aangevers die gemiddeld tussen de 1.001 en 10.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

Evaluatie en afwerken openstaande acties: van 6 maart tot en met 10 maart 2023.

Subfase 6D

Van 13 aart tot en met 5 mei 2023. Aansluiten op DMS van 1.850 aangevers die gemiddeld tussen de 1 en 100 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

Evaluatie en afwerken openstaande acties: van 8 mei tot en met 26 mei 2023.

Toelichting bij tijdplanning overgang naar DMS 4.0

Capaciteit

Wij kunnen in een week 256 aansluitingen omzetten. In een slot van 1 uur kunnen 8 aansluitingen worden omgezet. Per dag zijn hiervoor 8 slots beschikbaar, en per week 4 dagen.

Past een indeling in 1 van de (sub)fasen niet?

Dan kunt u een onderbouwd verzoek voor een ander tijdvak sturen aan Douane.DMS.migratie@douane.nl.

Maakt u gebruik van een softwareleverancier of een hub?

Doet u aangifte via een webapplicatie van een softwareleverancier? Of gebruikt u voor uw berichtenverkeer met ons het elektronisch adres van een softwareleverancier of een hub? Dan sturen wij berichten over de planning van de overgang naar DMS 4.0 naar hen. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact met ons op via Douane.DMS.migratie@douane.nl.

Planning van het tijdslot en het tijdstip van de aansluiting

In de week van 27 juni tot en met 3 juli 2022 ontvangen alle aangevers en softwareleveranciers via e-mail een uitnodiging vanuit de plantool.

Aangevers die zelf communiceren met de Douane

 • Na retour sturen van de bevestiging van de juiste gegevens ontvangt u een mail met link naar de agenda van de plantool.
 • Binnen de periode waarin u bent ingedeeld, plant u zelf de gewenste dag en het gewenste uur van de aansluiting op DMS 4.0.

Softwareleveranciers die voor hun klanten de overgang naar DMS 4.0 verzorgen

 • U ontvangt van het DMS-migratie-team een overzicht van te migreren klanten. Daarin staat ook in welke fase uw klanten zijn ingedeeld.
 • Wij voeren uw klanten op als 'grootverbruiker' in de plantool.
 • 1 van uw klanten voeren wij op als 'normale aangever', met uw adresgegevens.
 • U krijgt een melding vanuit de plantool. Op deze manier weet u dat uw klanten zijn opgevoerd in de plantool.
 • U plant een datum in het plantool.
 • Op of vlak voor deze datum neemt DCP-team STER contact met u op om verdere afspraken te maken over de overgang van uw klanten naar DMS 4.0.
 • Om te beginnen sluiten wij een klein aantal van uw klanten aan op DMS 4.0, om te kijken of alles goed werkt.
 • Vervolgens wordt in 1 keer (of een klein aantal stappen) de rest van uw klanten gemigreerd.

DMS 4.1

In fase 1 en 2 doen we ervaring op met opslagaangiften met standaard aanbrengbericht. In fase 3 tot en met 8 met 'Inschrijvingen in de administratie van de aangever' (IIAA).

De genoemde datums zijn voorlopig en afhankelijk van onder andere de oplevering van DMS 4.0 en de CERTEX-koppeling.

Fase 6 zal pas starten als de CERTEX-koppeling gerealiseerd is.

Fase 1

Van 29 augustus tot en met 23 september 2022. Opslagaangifte met standaard aanbrengbericht door 1 of 2 aangevers.

Evaluatiemoment: 12 september 2022.

Fase 2

Van 26 september tot en met 23 december 2022. Opslagaangifte met standaard aanbrengbericht door overige 214 aangevers.

Fase 3

Van 14 november tot en met 9 december 2022. IIAA zonder fytosanitaire of veterinaire producten, door 1 of 2 aangevers.

Evaluatiemoment: 28 november 2022.

Fase 4

Van 12 december 2022 tot en met 7 april 2023. IIAA zonder Veiligheid-, Gezondheid-, Economie-, Milieu (VGEM)-kenmerken door overige 216 aangevers. Denk bij VGEM-kenmerken aan veterinair of fytosanitair, ozonlaag afbrekende stoffen, broeikasgassen, biologische producten, plant health regulation, levensmiddelen en diervoeder van niet-dierlijke oorsprong.

Fase 5

Van 10 april tot en met 30 juni 2023. Mogelijke uitloop.

CERTEX-koppeling

Deze koppeling is nodig om aangiften met VGEM-kenmerken te verwerken. CERTEX wordt opgeleverd tussen 2 januari 2022 en 31 maart 2022.

Fase 6

Van 2 januari tot en met 27 januari 2023. IIAA mét VGEM-kenmerken door 1 of 2 aangevers.

Evaluatiemoment: 16 januari 2023.

Fase 7

Van 30 januari tot en met 26 mei 2023. IIAA met VGEM-kenmerken door overige aangevers.

Fase 8

Van 29 mei tot en met 30 juni 2023. Mogelijke uitloop.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.