Tijdpad invoeren DMS 4.0 en 4.1 voor invoer-, opslag-, en uitvoeraangiften

Het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) 4.0 gaat AGS vervangen voor het doen van douaneaangiften. Dit gaat in fasen. Eerst doet een klein aantal aangevers ervaring op met DMS. Deze ervaringen worden daarna op een aantal momenten besproken in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB). Pas na de evaluatie gaan andere groepen aangevers stapsgewijs over naar DMS 4.0.

Op deze pagina staat onze tijdplanning voor de overgang naar DMS 4.0 en DMS 4.1. Deze planning is gebaseerd op de huidige inzichten en capaciteit. Onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op deze planning.

Tijdsplanning DMS 4.0

Uitgangspunten tijdsplanning DMS 4.0

De planning is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

 • Aangevers die nog niet gemigreerd zijn, kunnen aangiften blijven indienen in AGS tot uiterlijk 30 november 2023.
 • Aangevers kunnen e-commerce-aangiften, waaronder uitvoeraangiften expresse zendingen, tot uiterlijk 30 november 2023 indienen in Venue.
 • De Bedrijven Test Omgeving (BTO) voor DMS Uitvoer is medio november beschikbaar met de meest recente softwareversie.

Fase 1 (pilot)

Van 18 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022. Aansluiten op DMS van 2 aangevers die in AGS uitsluitend opslagaangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 9 augustus 2022.

Fase 1 is succesvol afgerond.

Fase 2

Van 22 augustus 2022 tot en met 16 september 2022. Aansluiten op DMS van de overige 5 aangevers die in AGS uitsluitend opslagaangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 6 september 2022.

Fase 2 is succesvol afgerond.

Fase 3 Pilot Invoer

Van 1 maart 2023 tot en met 24 maart 2023. Aansluiten op DMS van 4 aangevers die in AGS uitsluitend invoeraangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 21 maart 2023.

Fase 4 Invoer

Van 27 maart 2023 tot en met 28 april 2023. Aansluiten op DMS van de overige plusminus 90 aangevers die in AGS uitsluitend invoer- en opslagaangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 25 april 2023.

Afwerken openstaande acties: 1 mei 2023 tot en met 5 mei 2023.

Fase 5 Pilot Uitvoer

Van 8 mei 2023 tot en met 26 mei 2023. Aansluiten op DMS van 4 aangevers die in AGS uitsluitend uitvoeraangiften of een combinatie van opslag-, invoer- en uitvoeraangiften indienen volgens de normale procedure.

Evaluatiemoment: 23 mei 2023.

Fase 6 Uitvoer

Van 29 mei 2023 tot en met 29 september 2023. Aansluiten op DMS van de plusminus 3.500 overige aangevers die opslag-, invoer- en uitvoeraangiften doen, in 4 subfasen.

Subfase 6A

Van 29 mei 2023 tot en met 16 juni 2023. Aansluiten op DMS van plusminus 440 aangevers die gemiddeld tussen de 101 en 1.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

Evaluatiemoment: 14 juni 2023.

Afwerken openstaande acties : 19 juni 2023 tot en met 23 juni 2023.

Subfase 6B

Van 26 juni 2023 tot en met 30 juni 2023. Aansluiten op DMS van plusminus 40 aangevers die gemiddeld meer dan 10.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

Evaluatiemoment: 29 juni 2023.

Afwerken openstaande acties: 3 juli 2023 tot en met 7 juli 2023.

Vakantieperiode

Van 8 juli 2023 tot en met 21 augustus 2023.

Subfase 6C

Van 21 augustus 2023 tot en met 25 augustus 2023. Aansluiten op DMS van plusminus 200 aangevers die gemiddeld tussen de 1.001 en 10.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

Evaluatiemoment: 25 augustus 2023.

Afwerken openstaande acties: 28 augustus 2023 tot en met 1 september 2023.

Subfase 6D

Van 4 september 2023 tot en met 29 september 2023. Aansluiten op DMS van plusminus 2.800 aangevers die gemiddeld tussen de 1 en 100 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

Evaluatiemoment: 26 september 2023.

Fase 7 Afronding

Evaluatie en afwerken openstaande acties: 2 oktober 2023 tot en met 26 oktober 2023.

Toelichting bij tijdplanning overgang naar DMS 4.0

Capaciteit

Wij kunnen in een week 256 aansluitingen omzetten. In een slot van 1 uur kunnen 8 aansluitingen worden omgezet. Per dag zijn hiervoor 8 slots beschikbaar, en per week 4 dagen.

Past een indeling in 1 van de (sub)fasen niet?

Dan kunt u een onderbouwd verzoek voor een ander tijdvak sturen aan Douane.DMS.migratie@douane.nl.

Maakt u gebruik van een softwareleverancier of een hub?

Doet u aangifte via een webapplicatie van een softwareleverancier? Of gebruikt u voor uw berichtenverkeer met ons het elektronisch adres van een softwareleverancier of een hub? Dan sturen wij berichten over de planning van de overgang naar DMS 4.0 naar hen. Hebt u hierover vragen? Neem dan contact met ons op via Douane.DMS.migratie@douane.nl.

Planning van het tijdslot en het tijdstip van de aansluiting

Alle aangevers die zelf communiceren met de Douane, ontvangen uiterlijk in week 4 (23 januari 2023 tot en met 27 januari 2023) via e-mail een uitnodiging vanuit de plantool. Aangevers die via een softwareleverancier communiceren met de Douane, worden door hun softwareleverancier geïnformeerd over het tijdstip van de migratie.

Aangevers die zelf communiceren met de Douane

 • Na retour sturen van de bevestiging van de juiste gegevens ontvangt u een mail met link naar de agenda van de plantool.
 • Binnen de periode waarin u bent ingedeeld, plant u zelf de gewenste dag en het gewenste uur van de aansluiting op DMS 4.0.

Softwareleveranciers die voor hun klanten de overgang naar DMS 4.0 verzorgen

 • U ontvangt van het DMS-migratie-team een overzicht van te migreren klanten. Daarin staat ook in welke fase uw klanten zijn ingedeeld.
 • Wij voeren uw klanten op als 'grootverbruiker' in de plantool.
 • 1 van uw klanten voeren wij op als 'normale aangever', met uw adresgegevens.
 • U krijgt een melding vanuit de plantool. Op deze manier weet u dat uw klanten zijn opgevoerd in de plantool.
 • U plant een datum in het plantool.
 • Op of vlak voor deze datum neemt DCP-team STER contact met u op om verdere afspraken te maken over de overgang van uw klanten naar DMS 4.0.
 • Om te beginnen sluiten wij een klein aantal van uw klanten aan op DMS 4.0, om te kijken of alles goed werkt.
 • Vervolgens wordt in 1 keer (of een klein aantal stappen) de rest van uw klanten gemigreerd.

Tijdsplanning DMS 4.1

De planning voor de overgang naar DMS 4.1 van de vergunninghouders IIAA (entrepot, GPA, SPA, tijdelijke invoer, actieve veredeling en bijzondere bestemming) is aangepast. De oude planning ging ervan uit dat alle vergunninghouders uiterlijk op 1 juli 2023 zouden zijn aangesloten op DMS 4.1. In de nieuwe planning is dit uiterlijk op 31 december 2023 zo. Alle vergunninghouders ontvangen een brief waarin zij verder worden geïnformeerd over de planning.

De nieuwe planning kent 5 fasen:

Fase 1

Van december 2022 tot juli 2023. Vergunninghouders IIAA entrepot, die hun vergunning beëindigen en overgaan naar de normale procedure.

Fase 2

Van februari 2023 tot juli 2023. Vergunninghouders IIAA entrepot, die hun vergunning willen behouden en gaan werken met aanbrengberichten.

Fase 3

Van maart 2023 tot juni 2023. Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve veredeling en bijzondere bestemming, die hun vergunning beëindigen en overgaan naar de normale procedure.

Fase 4

Van mei 2023 tot december 2023. Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve veredeling  en bijzondere bestemming, die hun vergunning IIAA-GPA behouden en gaan werken met een aanvullende aangifte.

Fase 5

Van juni 2023 tot januari 2024. Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve veredeling en bijzondere bestemming, die hun vergunning IIAA-GPA willen behouden en gaan werken met aanvullende aangiften, met goederen die vallen onder de CERTEX.

Hebt u te maken met meer douaneregelingen?

Binnen elke fase zijn de vergunninghouders in een specifieke periode ingedeeld, afhankelijk van de douaneregelingen waarmee zij te maken hebben. Hebt u te maken met meer douaneregelingen (invoer, uitvoer, opslag of combinaties hiervan)? Dan kunt u in 1 keer overgaan naar de nieuwe regelingen.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.