Tijdpad invoeren DMS 4.0 en DMS 4.1 voor invoer-, opslag-, en uitvoeraangiften

Het Douaneaangiften Management Systeem (DMS) 4.0 gaat AGS vervangen voor het doen van douaneaangiften. Dit gaat in fasen. Eerst doet een klein aantal aangevers ervaring op met DMS. Deze ervaringen worden daarna op een aantal momenten besproken in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB). Pas na de evaluatie gaan andere groepen aangevers stapsgewijs over naar DMS 4.0.

Op deze pagina staat onze tijdplanning voor de overgang naar DMS 4.0 en DMS 4.1. Deze planning is gebaseerd op de huidige inzichten en capaciteit. Onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op deze planning.

Tijdsplanning DMS 4.0

Uitgangspunten tijdsplanning DMS 4.0

De planning is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

 • Aangevers die nog niet gemigreerd zijn, kunnen aangiften blijven indienen in AGS tot uiterlijk 30 november 2023.
 • Aangevers kunnen e-commerce-aangiften, waaronder uitvoeraangiften expresse zendingen, tot uiterlijk 30 november 2023 indienen in Venue.
 • De Bedrijven Test Omgeving (BTO) voor DMS Uitvoer is medio november beschikbaar met de meest recente softwareversie.

De planning kent 7  fasen:

 • Fase 1 Pilot Opslag – van 18 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022

  Aansluiten op DMS van 2 aangevers die in AGS uitsluitend opslagaangiften indienen volgens de normale procedure.

  Evaluatiemoment: 9 augustus 2022.

  Fase 1 is succesvol afgerond.

 • Fase 2 Opslag - van 22 augustus 2022 tot en met 16 september 2022

  Aansluiten op DMS van de overige 5 aangevers die in AGS uitsluitend opslagaangiften indienen volgens de normale procedure.

  Evaluatiemoment: 6 september 2022.

  Fase 2 is succesvol afgerond.

 • Fase 3 Pilot Invoer - van 1 maart 2023 tot en met 24 maart 2023

  Aansluiten op DMS van 4 aangevers die in AGS uitsluitend invoeraangiften indienen volgens de normale procedure.

  Evaluatiemoment: 21 maart 2023.

 • Fase 4 Invoer - van 27 maart 2023 tot en met 28 april 2023

  Aansluiten op DMS van de overige plusminus 90 aangevers die in AGS uitsluitend invoer- en opslagaangiften indienen volgens de normale procedure.

  Evaluatiemoment: 25 april 2023.

  Afwerken openstaande acties: 1 mei 2023 tot en met 5 mei 2023.

 • Fase 5 Pilot Uitvoer - van 8 mei 2023 tot en met 26 mei 2023

  Aansluiten op DMS van 4 aangevers die in AGS uitsluitend uitvoeraangiften of een combinatie van opslag-, invoer- en uitvoeraangiften indienen volgens de normale procedure.

  Evaluatiemoment: 23 mei 2023.

 • Fase 6 Uitvoer - van 29 mei 2023 tot en met 29 september 2023

  Aansluiten op DMS van de plusminus 3.500 overige aangevers die opslag-, invoer- en uitvoeraangiften doen, in 4 subfasen.

  Subfase 6A

  Van 29 mei 2023 tot en met 16 juni 2023. Aansluiten op DMS van plusminus 440 aangevers die gemiddeld tussen de 101 en 1.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

  Evaluatiemoment: 14 juni 2023.

  Afwerken openstaande acties : 19 juni 2023 tot en met 23 juni 2023.

  Subfase 6B

  Van 26 juni 2023 tot en met 30 juni 2023. Aansluiten op DMS van plusminus 40 aangevers die gemiddeld meer dan 10.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

  Evaluatiemoment: 29 juni 2023.

  Afwerken openstaande acties: 3 juli 2023 tot en met 7 juli 2023.

  Vakantieperiode

  Van 8 juli 2023 tot en met 21 augustus 2023.

  Subfase 6C

  Van 21 augustus 2023 tot en met 25 augustus 2023. Aansluiten op DMS van plusminus 200 aangevers die gemiddeld tussen de 1.001 en 10.000 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

  Evaluatiemoment: 25 augustus 2023.

  Afwerken openstaande acties: 28 augustus 2023 tot en met 1 september 2023.

  Subfase 6D

  Van 4 september 2023 tot en met 29 september 2023. Aansluiten op DMS van plusminus 2.800 aangevers die gemiddeld tussen de 1 en 100 opslag-, invoer- en uitvoeraangiften per maand doen.

  Evaluatiemoment: 26 september 2023.

 • Fase 7 Afronding – van 2 oktober 2023 tot en met 26 oktober 2023

  Evaluatie en afwerken openstaande acties.

Tijdsplanning DMS 4.1

De planning voor de overgang naar DMS 4.1 van de vergunninghouders IIAA (entrepot, GPA, SPA, tijdelijke invoer, actieve veredeling en bijzondere bestemming) is aangepast. De oude planning ging ervan uit dat alle vergunninghouders uiterlijk op 1 juli 2023 zouden zijn aangesloten op DMS 4.1. In de nieuwe planning is dit uiterlijk op 31 december 2023 zo. Alle vergunninghouders ontvangen een brief waarin zij verder worden geïnformeerd over de planning.

De planning kent 5 fasen:

 • Fase 1 - van december 2022 tot juli 2023

  Vergunninghouders IIAA entrepot, die hun vergunning beëindigen en overgaan naar de normale procedure.

 • Fase 2 - van februari 2023 tot juli 2023

  Vergunninghouders IIAA entrepot, die hun vergunning willen behouden en gaan werken met aanbrengberichten.

 • Fase 3 - van maart 2023 tot juni 2023

  Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve veredeling en bijzondere bestemming, die hun vergunning beëindigen en overgaan naar de normale procedure.

 • Fase 4 - van mei 2023 tot december 2023

  Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve veredeling en bijzondere bestemming, die hun vergunning IIAA-GPA behouden en gaan werken met een aanvullende aangifte.

 • Fase 5 - van juni 2023 tot januari 2024

  Vergunninghouders IIAA invoer, tijdelijke invoer, actieve veredeling en bijzondere bestemming, die hun vergunning IIAA-GPA willen behouden en gaan werken met aanvullende aangiften, met goederen die vallen onder de CERTEX.

Hebt u te maken met meer douaneregelingen?

Binnen elke fase zijn de vergunninghouders in een specifieke periode ingedeeld, afhankelijk van de douaneregelingen waarmee zij te maken hebben. Hebt u te maken met meer douaneregelingen (invoer, uitvoer, opslag of combinaties hiervan)? Dan kunt u in 1 keer overgaan naar de nieuwe regelingen.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.