Hoe vraag ik een burgerservicenummer aan voor mezelf of een andere erfgenaam die in het buitenland woont?

Laten we eerst kijken of u al een burgerservicenummer (bsn) hebt. Als u in het verleden in Nederland hebt gewoond of gewerkt, is dat meestal zo. Misschien vindt u het op 1 van de volgende documenten:

  • uw Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • een aanslag inkomstenbelasting of een aangiftebrief die u van ons hebt ontvangen
  • uw Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis

Hebt u DigiD? Kijk dan in MijnOverheid.

Vraagt u een bsn aan voor iemand anders? Check dan eerst of er niet al een bsn is. Vraag diegene om dit op te zoeken in de eigen documenten of in MijnOverheid.

Staat nergens een burgerservicenummer?

Stuurt u ons dan een brief met de volgende gegevens:

  • de reden waarom u het bsn nodig hebt (bijvoorbeeld 'aangifte erfbelasting doen')
  • uw adresgegevens in het buitenland
  • het telefoonnummer of e-mailadres waarop we u kunnen bereiken (voor als we vragen hebben)
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • een (kopie) woonplaatsverklaring van uw woonland in het Nederlands, Duits of Engels
Let op!
De woonplaatsverklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Waar stuur ik mijn brief naar toe?

Ons adres is:

Belastingdienst buitenland
Afdeling Klantregistratie
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
The Netherlands

Kan ik een burgerservicenummer aanvragen voor iemand anders die niet in Nederland woont?

Ja, maar die persoon moet wel schriftelijk verklaren dat die u machtigt een bsn aan te vragen. Op deze machtigingsverklaring moet een datum staan en de handtekening van die persoon. Daarnaast vragen wij om een kopie van het ID of paspoort van diegene. U stuurt deze gegevens mee met uw brief.

Verder gaat het op dezelfde manier als hierboven staat. Maar dan hebben wij natuurlijk de adresgegevens en andere gegevens nodig van die andere persoon. Dus overal waar 'u' of 'uw' staat, gaat het om de gegevens van die persoon. We sturen het bsn naar degene voor wie u het hebt aangevraagd.

Hoe lang duurt het voordat het burgerservicenummer er is?

We vragen een beetje geduld van u. Als wij uw aanvraag binnen hebben, duurt het namelijk ongeveer 8 weken voordat u (of de andere persoon) het bsn in huis hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.