Een kopie aanvragen van de aanslag erfbelasting - hoe doe ik dat?

Gaat het om een aanslag vanwege een overlijden in 2017 of daarna? En hebt u zelf aangifte gedaan? Dan kunt u een kopie opvragen bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54. Houd uw burgerservicenummer bij de hand, anders kunnen we u niet helpen.

Houd er rekening mee dat wij even tijd nodig hebben om uw verzoek te verwerken. U hebt de kopie binnen 7 weken in huis.

Als een gemachtigde, een executeur of notaris de aangifte heeft gedaan, is de aanslag verstuurd naar het adres van deze persoon. Vraag een kopie aan hem of haar.

Hebt u een kopie nodig van de belastingjaren vóór 2017?

Geen probleem. Dan kunt u schriftelijk een kopie opvragen. Dat doet u door een brief te sturen. Zet in uw brief de volgende gegevens:

  • uw burgerservicenummer
  • het successienummer (als u dat kunt terugvinden in uw administratie), of de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene
  • uw naam
  • uw adres
  • uw e-mailadres of telefoonnummer (niet verplicht)
    We kunnen u sneller helpen als we u mogen mailen of bellen.

Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw brief

Om vast te kunnen stellen dat u bevoegd bent de gegevens te ontvangen, hebben wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort of een identiteitskaart.

Bent u geen erfgenaam maar een gemachtigde? Stuurt u dan de machtiging mee en een kopie van uw legitimatie.

Stuur de brief naar:
Belastingdienst/Erfbelasting
Postbus 4660
5601 ER Eindhoven

U ontvangt de kopie binnen 7 weken. Gaat het om een aanslag van vóór 2000? Dan ontvangt u de kopie binnen 8 weken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.