Hoe vraag ik een kopie van mijn aanslag erfbelasting aan?

Gaat het om een aanslag vanwege een overlijden in 2017 of daarna? En hebt u zelf aangifte gedaan? Dan kunt u een kopie opvragen bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54. Houd uw burgerservicenummer bij de hand, anders kunnen we u niet helpen.

Houd er rekening mee dat wij even tijd nodig hebben om uw verzoek te verwerken. U hebt de kopie binnen 8 weken in huis.

Heeft een gemachtigde, een executeur of notaris de aangifte gedaan? Dan is de aanslag verstuurd naar het adres van deze persoon. Vraag aan diegene een kopie.

Hebt u een kopie nodig van de belastingjaren vóór 2017?

Dan kunt u schriftelijk een kopie van uw aanslag opvragen. Dat doet u door een brief te sturen. Zet in uw brief de volgende gegevens:

  • uw burgerservicenummer
  • het successienummer (als u dat kunt terugvinden in uw administratie), of de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene
  • uw naam
  • uw adres
  • uw e-mailadres of telefoonnummer
    Dit is niet verplicht, maar we kunnen u wel sneller helpen als we u mogen mailen of bellen.

Stuur ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw brief. Om vast te kunnen stellen dat u bevoegd bent om de gegevens te ontvangen, hebben wij een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart nodig.

Bent u geen erfgenaam maar een gemachtigde? Stuurt u dan de machtiging mee en een kopie van uw legitimatie.Leeft de partner van de overledene nog? En is er ook namens diegene aangifte gedaan? Dan is er ook een kopie van het identiteitsbewijs en een machtiging van de langstlevende partner nodig.

Stuur de brief naar:
Belastingdienst/Erfbelasting
Postbus 4660
5601 ER Eindhoven

U ontvangt de kopie van uw aanslag binnen 8 weken.

Stuur een machtiging mee als de kopie voor iemand anders is

Vraagt u de kopie op voor iemand anders? Stuur dan een machtiging mee én een kopie van het legitimatiebewijs van diegene. Dit moet ook als u zelf erfgenaam bent en een kopie opvraagt voor andere erfgenamen.

Op de machtiging moet staan dat de erfgenaam u toestemming geeft om de kopie van de aanslag erfbelasting op te vragen. Vermeld daarnaast uw naam en geboortedatum en die van de erfgenaam. En vergeet ook niet om allebei de machtiging te ondertekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.