Ik heb een aanslag erfbelasting ontvangen. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Ja. Hoe dat in z'n werk gaat? Dat hangt ervan af of u maximaal 4 maanden uitstel wilt, of langer.

Wilt u maximaal 4 maanden uitstel?

Dat kan. Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw totale openstaande schuld bij de Belastingdienst is niet meer dan € 20.000.
  Een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen, hoeft u niet mee te tellen.
 • Er is u nooit uitstel van betaling geweigerd vanwege betalingsproblemen of verrekening met een belastingteruggaaf.
 • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.

Bent u ondernemer? Dan is er nóg een voorwaarde. Namelijk dat u altijd op tijd aangifte hebt gedaan.

U vraagt het uitstel van maximaal 4 maanden telefonisch aan bij onze collega’s van de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54.

Let op!
Hebt u uitstel gekregen? Dan kunt u daarna geen andere betalingsregeling meer krijgen voor deze aanslag.

Wilt u 4 tot 12 maanden uitstel?

Ook dat kan. De voorwaarden zijn:

 • U vraagt alleen voor uzelf uitstel (dus niet voor uw partner).
 • U hebt geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting.
 • Uw totale openstaande schuld bij de Belastingdienst is minder dan € 20.000.
  Een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen, hoeft u niet mee te tellen.

Bent u ondernemer? Dan moet u bovendien een zekerheidsstelling hebben, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

U vraagt schriftelijk 4 tot 12 maanden uitstel. Ons adres staat hieronder. In uw brief moet staan:

 • het aanslagnummer
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • waarom u uitstel wilt
 • hoe lang u uitstel wilt (4 tot maximaal 12 maanden)

U krijgt binnen 8 weken een brief van ons waarin staat of, en hoe lang u uitstel krijgt.

Hebt u alléén een woning geërfd?

Dan kunt u de erfbelasting misschien niet op tijd betalen. Bijvoorbeeld omdat de woning nog niet is verkocht en u zelf niet genoeg geld hebt om de erfbelasting te betalen. Geen nood: u kunt schriftelijk vragen om uitstel van betaling. Het maakt niet uit of u nu al de beschikking hebt over het huis, of pas later. Vermeld in uw brief:

 • het aanslagnummer
 • het bedrag dat u moet betalen
 • waarom u de erfbelasting niet op tijd kunt betalen
 • hoe lang u uitstel wilt
  Dat kán langer zijn dan 12 maanden. Of wij ook echt zo lang uitstel kunnen geven, hangt ervan af. Wij kijken bijvoorbeeld of u in het verleden op tijd uw belasting hebt betaald.

U krijgt binnen 8 weken een schriftelijke reactie van ons. Soms stellen wij bepaalde voorwaarden. Zo kunnen wij vragen om een zekerheid, bijvoorbeeld een hypotheekrecht of een bankgarantie.

Waar stuurt u uw brief naar toe?

Ons adres is:

Belastingdienst/Unit centrale Invordering
Tiberdreef 12
3561 GG Utrecht

Let op!

Als u uitstel van betaling krijgt, lopen wij rente mis. U moet daarom invorderingsrente betalen. Het rentepercentage vindt u op de pagina over invorderingsrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.