Ik heb een aanslag erfbelasting ontvangen. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Ja. Hoe dat in z'n werk gaat? Dat hangt ervan af of u 4 maanden uitstel wilt, of langer.

4 maanden uitstel

U kunt 4 maanden uitstel krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw totale openstaande schuld bij de Belastingdienst is niet meer dan € 20.000.
  Een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen, hoeft u niet mee te tellen.
 • U hebt niet eerder uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege een verrekening met een belastingteruggaaf.
 • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.

Bent u ondernemer? Dan is er nóg een voorwaarde. Namelijk dat u altijd op tijd aangifte hebt gedaan.

U vraagt het uitstel van maximaal 4 maanden telefonisch aan bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54.

Wilt u langer dan 4 maanden uitstel?

Ook dat kan. U vraagt dan schriftelijk uitstel van betaling aan. In uw brief doet u een voorstel voor een betalingsregeling en geeft u aan wanneer u de termijnen van uw schuld uiterlijk gaat betalen.

Ons adres staat hieronder. In uw brief moet staan:

 • het aanslagnummer (u vindt dit nummer op de aanslag)
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • waarom u uitstel van betaling wilt
 • in hoeveel termijnen u wilt betalen
  Let op!
  Een betalingsregeling kan maximaal 12 maanden duren.

Zolang uw verzoek bij ons in behandeling is, nemen wij geen invorderingsmaatregelen.

Tip

Voorkom extra kosten door een aanmaning. Zorg ervoor dat uw brief bij ons binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag.

U krijgt binnen 8 weken een brief van ons. Daarin staat of wij een betalingsregeling met u afspreken en wat daarvoor de voorwaarden zijn.

Hebt u een woning geërfd?

Dan kunt u de erfbelasting misschien niet op tijd betalen. Bijvoorbeeld omdat de woning te koop staat, maar nog niet is verkocht en u zelf niet genoeg geld hebt om de erfbelasting te betalen. Geen nood: u kunt schriftelijk vragen om uitstel van betaling. Het maakt niet uit of u nu al de beschikking hebt over het huis, of pas later. Vermeld in uw brief:

 • het aanslagnummer
 • het bedrag dat u moet betalen
 • waarom u de erfbelasting niet op tijd kunt betalen
 • hoe lang u uitstel wilt
  Dat kán langer zijn dan 12 maanden. Of wij ook echt zo lang uitstel kunnen geven, hangt ervan af. Wij kijken bijvoorbeeld of u in het verleden op tijd uw belasting hebt betaald.

U krijgt binnen 8 weken een schriftelijke reactie van ons. Soms stellen wij bepaalde voorwaarden. Zo kunnen wij vragen om een zekerheid, bijvoorbeeld een hypotheekrecht of een bankgarantie.

Waar stuurt u uw brief naar toe?

Ons adres is:

Belastingdienst/Unit Centrale Invordering
Postbus 2584
6401 DB Heerlen

Let op!

Als u uitstel van betaling krijgt, lopen wij rente mis. U moet daarom invorderingsrente betalen. Het rentepercentage vindt u op 'Invorderingsrente'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.