Kan ik een kopie krijgen van mijn aangifte erfbelasting?

Als u de aangifte op uw computer hebt opgeslagen, kunt u de aangifte openen en afdrukken.

Hebt u uw digitale aangifte niet opgeslagen?

Of hebt u op papier aangifte gedaan?

Dan kunt u schriftelijk een kopie opvragen. Dat doet u door een brief te sturen.

Zet in uw brief de volgende gegevens:

  • uw burgerservicenummer
  • uw naam
  • uw adres
  • uw geboortedatum
  • de naam van de overledene
  • de geboortedatum of overlijdensdatum van de overledene

Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw brief

Om vast te kunnen stellen dat u bevoegd bent de gegevens te ontvangen, hebben wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort of een identiteitskaart.

Bent u geen erfgenaam maar een gemachtigde? Stuurt u dan de machtiging mee en een kopie van uw legitimatie.

Stuur de brief naar:
Belastingdienst/Erfbelasting
Postbus 4660
5601 ER Eindhoven

U ontvangt de kopie van uw aangifte binnen 6 weken.

Hebt u alleen bepaalde gegevens nodig, zoals het kindsdeel van een eerdere nalatenschap?

Bel dan de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54. Wij kunnen voor u nakijken welke bedragen in de aangifte zijn ingevuld.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.