Hoe kom ik aan een kopie van mijn aangifte erfbelasting?

Dat hangt ervan af hoe u aangifte hebt gedaan.

Hebt u aangifte gedaan via Mijn Belastingdienst?

Dan kunt u eenvoudig zelf de pdf van uw aangifte opzoeken op Mijn Belastingdienst. Daar staan pdf’s van uw belastingaangiften erfbelasting 2020 en daarna.

U downloadt de pdf van uw aangifte als volgt:

 1. Ga naar Mijn Belastingdienst en log in met uw DigiD.
 2. Op de welkomstpagina klikt u op 'Correspondentie'.
 3. In het overzicht zoekt u de aangifte die u nodig hebt.
 4. Klik op de link en u kunt de pdf downloaden en opslaan op uw computer óf afdrukken.

Als u eerder dan 2020 aangifte hebt gedaan met DigiD, hebt u die misschien opgeslagen op uw computer. Zo niet, lees dan hoe u schriftelijk een kopie opvraagt.

U kunt ook schriftelijk een kopie opvragen

Hebt u op papier aangifte gedaan? Of kunt u uw digitale aangifte niet meer vinden? Dan kunt u ook schriftelijk een kopie opvragen van uw aangifte. Dat doet u door ons een brief te sturen.

Zet in uw brief de volgende gegevens:

 • uw burgerservicenummer
 • uw naam
 • uw adres
 • uw geboortedatum
 • de naam van de overledene
 • de geboortedatum of overlijdensdatum van de overledene
 • uw e-mailadres of telefoonnummer
  Dit is niet verplicht, maar we kunnen u wel sneller helpen als we u mogen mailen of bellen.

Stuur ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee met uw brief. Om vast te kunnen stellen dat u bevoegd bent de gegevens te ontvangen, hebben wij een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart nodig.

Leeft de partner van de overledene nog? En is er ook namens diegene aangifte gedaan? Dan is er ook een kopie van het identiteitsbewijs en een machtiging van de langstlevende partner nodig.

Stuur de brief naar:
Belastingdienst/Erfbelasting
Postbus 4660
5601 ER Eindhoven

U ontvangt de kopie van uw aangifte binnen 8 weken.

Stuur een machtiging mee als de kopie voor iemand anders is

Vraagt u de kopie op voor iemand anders? Stuur dan een machtiging mee én een kopie van het legitimatiebewijs van diegene. Dit moet ook als u zelf erfgenaam bent en een kopie opvraagt voor andere erfgenamen.

Op de machtiging moet staan dat de erfgenaam u toestemming geeft om de kopie van de aangifte erfbelasting op te vragen. Vermeld daarnaast uw naam en geboortedatum en die van de erfgenaam. En vergeet ook niet om allebei de machtiging te ondertekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.