Ik krijg door het overlijden van mijn partner een lijfrente of pensioen. Moet ik hierover erfbelasting betalen?

Nee, over uitkeringen uit een lijfrente of pensioen hoeft u geen erfbelasting te betalen. Dit geldt ook als de lijfrente- of pensioenuitkering die u al kreeg omhoog is gegaan door het overlijden van uw partner.

De (hogere) uitkering kan er wel voor zorgen dat u meer erfbelasting moet betalen

Uw partnervrijstelling wordt namelijk verminderd met de helft van de waarde van uw toekomstige aanspraken op de uitkering. Dit wordt ook wel pensioenimputatie genoemd.

De partnervrijstelling in 2024 is € 795.156. Dat bedrag wordt dus lager door de imputatie, maar u houdt altijd recht op een minimale vrijstelling, hoe hoog uw nabestaandenpensioen ook is. In 2024 is uw minimale vrijstelling € 205.420.

U betaalt geen erfbelasting als uw erfenis onder de vrijstelling blijft.

Wij trekken een deel van de waarde van uw toekomstige aanspraken af van uw vrijstelling

De waarde van uw toekomstige aanspraken bepalen wij op basis van het jaarlijkse bedrag van uw uitkeringen en een vermenigvuldigingsfactor. Die factor is afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat uw partner overleed. Hoe ouder u bent op het moment van overlijden, hoe lager de factor.

Vermenigvuldigingsfactor jaarlijkse uitkering
U bent Factor

Jonger dan 20 jaar

16

Tussen 20 en 30 jaar

15

Tussen 30 en 40 jaar

14

Tussen 40 en 50 jaar

13

Tussen 50 en 55 jaar

12

Tussen 55 en 60 jaar

11

Tussen 60 en 65 jaar

10

Tussen 65 en 70 jaar

8

Tussen 70 en 75 jaar

7

Tussen 75 en 80 jaar

5

Tussen 80 en 85 jaar

4

Tussen 85 en 90 jaar

3

90 jaar of ouder

2

Daarnaast houden wij rekening met de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die in de toekomst wordt ingehouden op de periodieke uitkeringen. Dit heet ook wel 'aftrek van latente inkomstenbelasting'. De latente inkomstenbelasting is 30%. Dit betekent dat 30% van het bedrag niet wordt meegenomen in het bepalen van de waarde.

Voorbeeld

Door het overlijden van uw partner in 2024 krijgt u een pensioenuitkering van € 12.000 per jaar. U bent 64 jaar. Wij vermenigvuldigen uw jaarlijkse uitkering met factor 10 uit de leeftijdstabel.
De jaarlijkse uitkering is € 12.000. Dit bedrag vermenigvuldigd met factor 10 = € 120.000.
De latente inkomstenbelasting is 30% van € 120.000 = € 36.000.
De waarde van uw toekomstige aanspraken is € 120.000 - € 36.000 = € 84.000.
De imputatie is de helft van uw toekomstige aanspraken: dus € 42.000.

De partnervrijstelling voor de erfbelasting in 2024 is € 795.156 en uw imputatie € 42.000. Het restant van uw vrijstelling is dan € 753.156. U betaalt erfbelasting voor zover de erfenis hoger is dan € 753.156.

Voor welke uitkeringen geldt deze regeling?

De vermindering van de vrijstelling geldt als u door het overlijden van uw partner 1 van de volgende uitkeringen krijgt:

  • een lijfrente, waarvan de stortingen en premies aftrekbaar waren voor de inkomstenbelasting
  • uitkeringen uit een pensioen, netto pensioen of een netto lijfrente
  • periodieke uitkeringen uit een goudenhanddrukstamrecht

Neem voor meer informatie contact op met uw (pensioen)verzekeraar.

De Algemene Ouderdomswet (AOW) en eventueel het pensioen dat u krijgt op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) hebben geen invloed op uw vrijstelling. Die uitkeringen hoeft u niet aan te geven in de aangifte erfbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.