Hoe bereken ik de waarde going concern voor de erfbelasting en schenkbelasting?

Hebt u een agrarisch bedrijf geërfd? Of heeft iemand u een agrarisch bedrijf geschonken? Dan moet u aangifte erfbelasting of schenkbelasting doen. In de aangifte vragen wij naar de 'waarde going concern' van het bedrijf. Deze waarde kunt u berekenen met ons hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen'.

Let op!

Vanaf 1 januari 2023 zijn de betalingsrechten vervallen en zijn de premies Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) ingevoerd.

2023 is een overgangsjaar. In dit jaar wordt pas in november vastgesteld hoe hoog de premies GLB zijn. Wanneer dit bekend is, zullen wij het hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen' aanpassen. Tot dan kunt u met het hulpmiddel nog geen definitieve berekening maken van de waarde going concern van een bedrijf dat u in 2023 overneemt.

Waarde going concern berekenen vanaf 2018

Bij de hand houden

Het is handig de benodigde gegevens bij elkaar te verzamelen voordat u de waarde going concern berekent. U kunt het hulpmiddel namelijk niet tussendoor opslaan. En ook niet downloaden. Dus als u afsluit, zijn de gegevens die u hebt ingevuld weg.

Als u de volgende informatie bij de hand houdt, kunt u de vragen in het hulpmiddel achter elkaar invullen:

  • jaarstukken van het jaar waarover u de waarde going concern wilt uitrekenen
  • de winst- en verliesrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren

En als het niet om een agrarisch bedrijf gaat, wat dan?

Is de schenking of erfenis geen agrarisch bedrijf? Maar denkt u dat u de waarde going concern kunt toepassen? Neemt u dan contact op met uw fiscaal adviseur of met de Belastingdienst.

Wat zijn de normbedragen voor het jaar waarin ik de erfenis of schenking kreeg?

In het hulpmiddel zijn normbedragen verwerkt. Die stellen we elk jaar vast, samen met de agrarische sector.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.