Hoe bereken ik de waarde going concern voor de erfbelasting en schenkbelasting?

Hebt u een agrarisch bedrijf geërfd? Of heeft iemand u een agrarisch bedrijf geschonken? Dan moet u aangifte erfbelasting of schenkbelasting doen. In de aangifte vragen wij naar de 'goingconcernwaarde' van het bedrijf. Deze waarde kunt u berekenen met ons hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen'. Kies hieronder het jaar waarvoor u de waarde wilt berekenen.

Waarde going concern berekenen vanaf 2016

of

Waarde going concern berekenen tot en met 2015

Bij de hand houden

Het is handig de benodigde gegevens bij elkaar te verzamelen voordat u de going concern waarde berekent. U kunt het hulpmiddel namelijk niet tussendoor opslaan. En ook niet downloaden. Dus als u afsluit, zijn de gegevens die u hebt ingevuld weg.

Als u de volgende informatie bij de hand houdt, kunt u de vragen in het hulpmiddel achter elkaar invullen:

  • jaarstukken van het jaar waarover u de waarde going concern wilt uitrekenen
  • de winst- en verliesrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren

En als het niet om een agrarisch bedrijf gaat, wat dan?

Is de schenking of erfenis geen boerenbedrijf? Maar denkt u dat u de going concern waarde kunt toepassen? Neemt u dan contact op met uw fiscaal adviseur of met de Belastingdienst.

De melkquota zijn per 2015 afgeschaft. Wat betekent dat voor de berekening?

Wilt u de waarde going concern berekenen van een bedrijf dat na 1 april 2015 aan u is geschonken of nagelaten? Dan geeft u de melkquota in kilogrammen op zoals die op 1 januari 2015 voor het bedrijf golden.

Wat zijn de normbedragen voor het jaar waarin ik de erfenis of schenking kreeg?

In het hulpmiddel zijn normbedragen verwerkt. Die stellen we elk jaar vast, samen met de agrarische sector.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.