Voorwaarden betaalafspraken bij schuldhulpverlening of budgetbeheer

Bent u schuldhulpverlener in het kader van een MSNP (Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen) of bent u budgetbeheerder? Dan kunt u met ons afspraken maken over uitbetalingen aan uw klant. Dit kan in de volgende situaties:

U hebt een schuldregelingsovereenkomst of overeenkomst tot budgetbeheer met uw klant gesloten en daarnaast bent u:

  • lid van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), of
  • werkzaam bij de gemeente voor de uitvoering van schuldhulpverlening, of
  • werkzaam bij een instantie die een subsidieovereenkomst heeft gesloten met een gemeente.
    Deze instantie moet voldoen aan de NEN-ISO 9001 norm. Het gaat dan om instanties die zijn aangesloten bij de stichting Federale Opvang, de Regionale instelling voor Beschermd Wonen Alliantie of de Geestelijke Gezondheidszorg Nederland.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.