Schrijnende situatie

Er is sprake van een schrijnende situatie als iemand vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om een bankrekening te openen. Het belastingkantoor van die persoon beoordeelt of er sprake is van een schrijnende situatie.

Meestal geen schrijnende situatie

Vrijwel iedereen kan een rekeningnummer op naam openen. De volgende situaties beoordelen wij bijvoorbeeld dan ook niet als schrijnend:

  • Iemand die gedetineerd is. Gedetineerden kunnen een rekening op naam openen.
  • Vrouwen die vanwege hun cultuur of religie geen rekening mogen openen. Zij kunnen gebruikmaken van een en/of-rekening.
  • Iemand die aangeeft geen rekening van de bank te krijgen. Iedereen die meerderjarig is, heeft recht op een basisbankrekening.

Basisbankrekening

In de volgende situaties heeft een meerderjarige recht op een basisbankrekening:

  • Een meerderjarige heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
  • Een meerderjarige heeft een postadres bij een erkende hulpverlenings- of overheidsinstantie (bijvoorbeeld NVVK, VNG, Federatie Opvang).

Dit staat in een overeenkomst die de banken in 2001 hebben afgesloten met het ministerie van Financiƫn en het Leger des Heils. Iedereen kan een basisbankrekening aanvragen bij de bank waar zij voor het laatst een rekening hebben gehad. Dit geldt ook voor asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning, personen met een BKR-registratie en daklozen.

Weigert de bank mee te werken? Bijvoorbeeld omdat de aanvrager fraude heeft gepleegd en een aantekening heeft in het incidentenregister of externe verwijzingsregister van de bank? In dat geval kan met de hulp van een erkende hulpverleningsinstantie een beheerrekening bij een bank worden geopend. Ook de beheerrekening is aan te vragen bij de bank waar iemand voor het laatst een rekening heeft gehad.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.