Het aantal opvanguren berekenen waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen (tot en met 2022)

Met dit hulpmiddel berekent u de maximale opvanguren voor 2019 tot en met 2022.

 • Voor 2023 hoeft u de berekening niet meer te maken

  Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt maximaal 230 opvanguren vergoed. Het maakt dus niet meer uit hoeveel uren u per maand werkt. Of dat u een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt.

  De 230 opvanguren zijn per kind per maand. Gaat uw kind minder uren per maand naar de opvang? Ga dan uit van de uren die in het contract met de kinderopvang staan.

  Meer weten? Kijk op de pagina Voor hoeveel opvanguren krijg ik kinderopvangtoeslag?

 • Hoe werkt het tot en met 2022?

  Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal uren dat u werkt. Meestal kunt u alle opvanguren gewoon meetellen. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld als u of uw toeslagpartner weinig werkt.

  Mijn kind gaat meer uren naar de opvang dan het maximum

  U krijgt dan alleen toeslag voor het maximale aantal uren uit de berekening. De extra uren betaalt u dus helemaal zelf.

  Mijn kind gaat minder uren naar de opvang dan het maximum

  U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind werkelijk naar de opvang gaat. De opvanguren die u over hebt, mag u nog wel de rest van het jaar gebruiken voor opvang.

  Voorbeeld

  U werkt 25 uur per week. Volgens de berekening mag u toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand.

  Uw kind gaat de eerste 4 maanden van het jaar 133 uur per maand naar de dagopvang. U houdt dus 20 uur per maand over. Vanaf mei gaat uw kind 160 uur per maand. Dat is eigenlijk 7 uur te veel. Maar voor deze uren kunt u toch toeslag krijgen. Want 80 uur (4 x 20) mag u nog opmaken tot het eind van het jaar.

  Bent u ziek ? Of hebt u zwangerschapsverlof of (betaald of onbetaald) ouderschapsverlof?

  Maar verandert het aantal contracturen niet? Dat heeft dan geen gevolgen voor het aantal opvanguren waarvoor u toeslag kunt krijgen.

Bereken het maximaal aantal opvanguren

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.