Het aantal opvanguren berekenen waarvoor u kinderopvangtoeslag kon krijgen (tot en met 2022)

 • Sinds 2023 hoeft u de berekening niet meer te maken

  Iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag, krijgt nu maximaal 230 opvanguren vergoed. Het maakt dus niet meer uit hoeveel uren u per maand werkt. Of dat u een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt.

  Meer weten? Kijk op de pagina Voor hoeveel opvanguren krijg ik kinderopvangtoeslag?

 • Hoe werkte het in 2022?

  Het aantal uren dat u vergoed kreeg, hing af van het aantal uren dat u werkte. Meestal kon u alle opvanguren gewoon meetellen. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld als u of uw toeslagpartner weinig werkte.

  Mijn kind ging in 2022 meer uren naar de opvang dan het maximum

  U kreeg dan alleen toeslag voor het maximale aantal uren uit de berekening voor 2022. De extra uren betaalde u dus helemaal zelf.

  Mijn kind ging in 2022 minder uren naar de opvang dan het maximum

  U kreeg toeslag voor de uren die uw kind in 2022 werkelijk naar de opvang ging. De opvanguren die u over had, mocht u nog wel de rest van 2022 gebruiken voor opvang.

  Voorbeeld

  U werkte 25 uur per week. Volgens de berekening mocht u toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand.

  Uw kind ging de eerste 4 maanden van het jaar 133 uur per maand naar de dagopvang. U hield dus 20 uur per maand over. Vanaf mei ging uw kind 160 uur per maand. Dat is eigenlijk 7 uur te veel. Maar voor deze uren kon u toch toeslag krijgen. Want 80 uur (4 x 20) mocht u nog opmaken tot het eind van 2022.

  Was u in 2022 ziek? Of had u zwangerschapsverlof of (betaald of onbetaald) ouderschapsverlof?

  Maar veranderde het aantal contracturen niet? Dat had dan geen gevolgen voor het aantal opvanguren waarvoor u toeslag kon krijgen.

 • Hoe werkte het in 2020 en 2021?

  In 2020 en 2021 kon u voor maximaal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen. Het maakte niet uit hoeveel u per maand werkte of dat u een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgde. Iedereen kreeg maximaal 230 opvanguren vergoed. Dit was een tijdelijke maatregel vanwege de coronacrisis.

Bereken het maximaal aantal opvanguren

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.