De werkgever van een overledene doet aan mij een uitbetaling – hoe is dat belast?

Meestal is een uitkering van de voormalige werkgever onbelast. Maar u kunt te maken krijgen met ingehouden loonbelasting, de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting. Voor elke situatie leggen we het aan u uit.

Bij een betaling van de voormalige werkgever kan het gaan om:

 • postuum loon
  Hieronder valt bijvoorbeeld loon tot de dag van overlijden en vakantietoeslag.
 • een wettelijke overlijdensuitkering
  Hieronder valt een wettelijk verplichte uitkering aan nabestaanden, zoals een echtgenoot, geregistreerd partner of minderjarige kinderen. Het gaat meestal om 1 maandloon met vakantiegeld.
 • een eenmalige ongevallenuitkering
  Dit is een uitkering op basis van een ongevallenverzekering van de werkgever.

Kies uw situatie:

 • Ik krijg postuum loon uitbetaald

  U hoeft hierover geen erfbelasting te betalen.

  Postuum loon valt onder 'loon uit vroegere dienstbetrekking'. De werkgever houdt over dit bedrag al loonbelasting in.

  Staat het bedrag op de jaaropgaaf van de overledene? Dan moeten de nabestaanden het postuum loon en de ingehouden loonbelasting opgeven in de aangifte inkomstenbelasting van de overledene. Maar nabestaanden mogen het ook, ieder voor hun eigen aandeel in de nalatenschap, in hun eigen aangifte inkomstenbelasting opgeven.

 • Ik krijg een wettelijke overlijdensuitkering uitbetaald

  Tot 1 bruto maandloon met vakantiegeld hoeft u geen erfbelasting te betalen.

  Krijgt u meer dan 1 bruto maandloon uitbetaald, omdat in de cao of arbeidscontract een hogere uitkering is afgesproken? Dan moet u dit bedrag wél opgeven in de aangifte erfbelasting. Het hangt vervolgens af van uw vrijstelling of u over dit bedrag erfbelasting betaalt.

  Let op!

  Dit geldt alleen als u hoort bij de volgende groep nabestaanden:

  • U bent echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner van de overledene.
  • U bent een minderjarige kind van de overledene.
  • U leefde samen met de overledene en die betaalde 50% of meer van de kosten van uw levensonderhoud.

  In andere gevallen is de werkgever niet wettelijk verplicht een bedrag uit te keren. Krijgt u toch een uitkering van de werkgever? Geef de volledige uitkering dan aan in de aangifte inkomstenbelasting van uzelf.

  Voor de loonbelasting is 3 keer een bruto maandloon vrijgesteld. De werkgever houdt in dat geval geen loonbelasting in.

 • Ik krijg een eenmalige ongevallenuitkering uitbetaald

  U hoeft hierover geen erfbelasting te betalen.

  Voor de loonbelasting is 3 keer een bruto maandloon vrijgesteld. De werkgever houdt in dat geval geen loonbelasting in.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.