Ik erf een koopwoning - wat nu?

Dat hangt af van een aantal factoren.

Bent u de enige erfgenaam of niet?

Hebt u als enige recht op de woning? Dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de woning te houden: om er zelf in te wonen of te verhuren. U kunt de woning ook verkopen.

Zijn er meerdere erfgenamen? U kunt de woning dan bijvoorbeeld verkopen en de nalatenschap in geld verdelen. Ook kan 1 van de erfgenamen de woning kopen en de overige erfgenamen uitkopen. Zo zijn er meerdere opties mogelijk.

Is er nog een hypotheek?

Als u de erfenis onvoorwaardelijk accepteert, bent u ook aansprakelijk voor de schulden. En dus ook voor een hypotheek die nog op het huis staat. Soms is er ook een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek verbonden. Als die uitkeert, kan de hypotheek daarmee geheel of gedeeltelijk worden afgelost. De hypotheekverstrekker kan u hierover meer vertellen.

Wie woont er in de woning?

In het testament kan beschreven staan dat 1 erfgenaam in de woning mag wonen. Deze krijgt dan het 'vruchtgebruik' van de woning. Diegene is niet de eigenaar van de woning, maar mag er in wonen, zonder dat die daarvoor een vergoeding hoeft te betalen aan de eigenaar.

De andere erfgenamen krijgen dan 'de blote eigendom' van de woning. Dat wil zeggen: zij zijn wel eigenaars van de woning, maar mogen er zelf niet in wonen en mogen de woning ook niet verkopen, slopen of weggeven.

Belastingen

Als u een huis erft, krijgt u mogelijk te maken met de volgende belastingen:

  • erfbelasting
    Voor de erfbelasting over een woning gaan we uit van de WOZ-waarde min de hypotheekschuld. U kunt in de aangifte kiezen welke WOZ-waarde u opgeeft: of u geeft de WOZ-waarde in het jaar van overlijden op, of de WOZ-waarde in het jaar ná overlijden.
  • inkomstenbelasting
    De inkomstenbelasting over de woning is afhankelijk van of u in het huis gaat wonen, het huis verhuurt of dat u het leeg laat staan. Als u in het huis gaat wonen, geeft u het aan in box 1. Gaat u er niet zelf in wonen? Dan geldt het tarief van box 3.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.