Na een overlijden: gegevens van een contactpersoon doorgeven

Wij sturen binnen 4 weken na het overlijden een brief naar het adres van de overledene. Bij die brief zit een formulier waarop de nabestaanden de naam van een contactpersoon kunnen doorgeven. Die ontvangt dan alle post van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld over toeslagen of de inkomstenbelasting. 

Let op!

Post over de erfbelasting sturen wij naar een erfgenaam.

Hebt u geen brief en formulier meer of hebt u die niet ontvangen?

Stuurt u dan een brief naar:

Belastingdienst/CAP
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen

Vermeld in uw brief:

  • naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer van de contactpersoon
  • naam en burgerservicenummer van de overledene
  • of de contactpersoon ook erfgenaam is

Laat de contactpersoon de brief ondertekenen.

Is de contactpersoon al bij ons bekend en wilt u een nieuwe contactpersoon doorgeven?

Ook dan vragen wij u een brief te sturen naar het adres hierboven.

Vermeld in uw brief:

  • naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon
  • naam en burgerservicenummer van de overledene
  • of de nieuwe contactpersoon ook erfgenaam is

Laat de nieuwe contactpersoon de brief ondertekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.