Na een overlijden: gegevens van een contactpersoon doorgeven

Wij sturen binnen 4 weken na het overlijden een brief naar het adres van de overledene. Bij die brief zit een formulier waarop de nabestaanden de naam van een contactpersoon kunnen doorgeven. Wij sturen alle post van de Belastingdienst op naam van de overledene naar deze contactpersoon, bijvoorbeeld over toeslagen of de inkomstenbelasting.

Let op!
Post over de erfbelasting sturen wij naar 1 van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene. Tenzij is doorgegeven dat een andere erfgenaam contactpersoon is.

Hebt u geen brief en formulier meer of hebt u die niet ontvangen?

Stuurt u dan een brief naar:

Belastingdienst/CAP
Antwoordnummer 21350
6400 TX Heerlen

Vermeld in uw brief:

  • naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer van de contactpersoon
  • naam en burgerservicenummer van de overledene
  • of de contactpersoon ook erfgenaam is

Laat de contactpersoon de brief ondertekenen.

Is de contactpersoon al bij ons bekend en wilt u een nieuwe contactpersoon doorgeven?

Ook dan vragen wij u een brief te sturen naar het adres hierboven.

Vermeld in uw brief:

  • naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon
  • naam en burgerservicenummer van de overledene
  • of de nieuwe contactpersoon ook erfgenaam is

Laat de nieuwe contactpersoon de brief ondertekenen.

Hebt u uzelf als contactpersoon opgegeven en verhuist u?

Dan hoeft u het nieuwe adres niet aan ons door te geven. De adreswijziging geeft u alléén aan de gemeente door. De gemeente geeft dit binnen 5 werkdagen na de verhuizing aan ons door.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.