Ik krijg een erfenis - moet ik dat opgeven in de aangifte inkomstenbelasting?

Als u een erfenis krijgt, hoort dit bij uw vermogen - ook al is deze nog niet onder de erfgenamen verdeeld. Over uw vermogen betaalt u misschien inkomstenbelasting. Lees hoe dat zit.

Geef in uw aangifte inkomstenbelasting uw aandeel van de erfenis aan bij uw bezittingen en (eventueel) schulden. Het gaat om uw bezittingen en schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Erft u later in dat jaar? Geef dan uw erfenis pas aan per 1 januari van het volgende jaar. Er is een uitzondering voor onroerende zaken. Deze geeft u aan in het jaar dat u erft, in uw aangifte inkomstenbelasting. In de meeste gevallen betaalt u daar nog geen belasting over. Dat gebeurt pas vanaf het volgende jaar.

In uw aangifte moet u wel rekening houden met het soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld het saldo op een bankrekening tot de erfenis? Dan geeft u uw deel van deze bankrekening aan onder bank- en spaarrekeningen.

Moet u nog erfbelasting betalen? En is deze op 1 januari nog niet betaald? Dan kunt u deze als schuld aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Hebt u nog geen aanslag erfbelasting ontvangen? Dan mag u het te betalen bedrag schatten.

U betaalt vanaf 2024 36% inkomstenbelasting over het berekende fictieve rendement over uw vermogen. In 2023 is dat 32%. Lees meer hierover bij Box 3: alles over de vermogensrendementsheffing.

Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen

Dat noemen we het heffingsvrij vermogen. De hoogte hiervan hangt ervan af of u het hele jaar een fiscale partner had.

Tabel heffingsvrij vermogen
Jaar Geen fiscale partner Hele jaar fiscale partner
2024 € 57.000 € 114.000
2023 € 57.000 € 114.000

Was u de fiscale partner van de overledene?

Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar van overlijden fiscale partners te zijn. In dat geval betaalt u minder belasting over uw vermogen. En als fiscale partners kunt u de inkomsten en aftrekposten verdelen. Gaf de overledene eerder de aftrekposten op? Dan kan het zijn dat u die nu zelf moet opgeven.

Wilt u de inkomsten en aftrekposten verdelen over beide aangiftes: die van uzelf én die van de overledene? Dan kunt u helaas niet digitaal aangifte doen. U moet dan voor uzelf ook een papieren formulier gebruiken: het aangifteformulier P. Dit formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54.

Wilt u niet als fiscale partners aangifte doen? Dan kunt u voor uzelf wél digitaal aangifte doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.