Ik krijg een erfenis - moet ik dat opgeven in de aangifte inkomstenbelasting?

Als u een erfenis krijgt, hoort dit bij uw vermogen - ook al is deze nog niet onder de erfgenamen verdeeld. Over uw vermogen betaalt u misschien inkomstenbelasting. Lees hoe dat zit.

Geef in uw aangifte inkomstenbelasting uw aandeel van de erfenis aan bij uw bezittingen. Het gaat om uw bezittingen op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet.

Erft u later in dat jaar? Geef dan uw erfenis pas aan per 1 januari van het volgende jaar. U moet wel rekening houden met het soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld het saldo op een bankrekening tot de erfenis? Dan geeft u uw deel van deze bankrekening aan onder bank- en spaarrekeningen.

Erft u een koopwoning? Lees meer hierover bij Ik erf een koopwoning wat nu?

Moet u nog erfbelasting betalen? En is deze op 1 januari nog niet betaald? Dan kunt u deze als schuld aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Hebt u nog geen aanslag erfbelasting ontvangen? Dan mag u het te betalen bedrag schatten.

U betaalt vanaf 2021 31% inkomstenbelasting over het berekende fictieve rendement over uw vermogen. Tot 2021 is dat 30%. Meer weten hierover? Lees dan:

Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen

Dat noemen we het heffingsvrij vermogen. De hoogte hiervan hangt ervan af of u het hele jaar een fiscale partner had.

Tabel heffingsvrij vermogen
Jaar Geen fiscale partner Hele jaar fiscale partner
2022 € 50.650 € 101.300
2021 € 50.000 € 100.000
2020 € 30.846 € 61.692

Was u de fiscale partner van de overledene?

Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar van overlijden fiscale partners te zijn. In dat geval betaalt u minder belasting over uw vermogen. En als fiscale partners kunt u de inkomsten en aftrekposten verdelen. Gaf de overledene eerder de aftrekposten op? Dan kan het zijn dat u die nu zelf moet opgeven.

Wilt u de inkomsten en aftrekposten verdelen over beide aangiftes: die van uzelf én die van de overledene? Dan kunt u helaas niet digitaal aangifte doen. U moet dan voor uzelf ook een papieren formulier gebruiken: het P-formulier. Dit formulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54.

Wilt u niet als fiscale partners aangifte doen? Dan kunt u voor uzelf wél digitaal aangifte doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.