Moet ik een overlijden doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, u hoeft een overlijden niet aan ons door te geven. Dat doet de gemeente voor u.

Woonde de overledene in het buitenland? 

Dan moet u het overlijden wel aan ons doorgeven. Stuur daarvoor een brief met de volgende gegevens van de overledene:

  • naam en adres
  • geboortedatum
  • burgerservicenummer

Voeg ook een kopie van de overlijdensakte bij. De overlijdensakte moet in het Nederlands zijn. Als dat niet zo is, moet u het eerst laten vertalen.

Stuur de brief naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland/klantregistratie 
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
Nederland

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.