Kan ik een nabestaandenmachtiging krijgen?

Het hangt ervan af of er een testament is. Kies uw situatie:

 • Er is een testament

  In het testament staat wie de erfgenamen zijn. U hebt als erfgenaam een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig om een nabestaandenmachtiging aan te vragen. U kunt deze door een notaris laten maken. Daar moet u voor betalen.

  In een verklaring van erfrecht staat wie namens de erfgenamen optreedt: (1 van de) erfgenamen, de executeur(s) of vereffenaar(s). Als het om 1 persoon gaat, dan kan hij een nabestaandenmachtiging krijgen of iemand anders machtigen. Gaat het om meerdere personen? Dan bepalen ze wie de nabestaandenmachtiging krijgt.

 • Er is geen testament

  Als er geen testament is, is er een vaste volgorde van wie er een nabestaandenmachtiging mag aanvragen:

  • partner (gehuwd/geregistreerd partnerschap) en/of kinderen (geen stiefkinderen)
  • kinderen (geen stiefkinderen)
  • ouders, broers en zussen
  • grootouders
  • ooms, tantes
  • neven en nichten
  • overgrootouders

  Als eerste komen de partner van de overledene en/of kinderen. Als de overledene geen partner of kinderen heeft, dan de ouders, broers en zussen. Als de overledene ook geen ouders, broers of zussen heeft, dan de grootouders, enzovoort.

  Had de overledene bijvoorbeeld een partner en kinderen?

  Dan mag 1 van hen een nabestaandenmachtiging aanvragen. Dat kan voor zichzelf of voor iemand anders. Er is wel een schriftelijke verklaring nodig met daarop de naam en het burgerservicenummer van degene die de nabestaandenmachtiging krijgt. Die verklaring kunt u meenemen naar het belastingkantoor of daar ter plekke schrijven.

 • Ik weet niet of er een testament is

  In een testament staat wie de erfgenamen van een overledene zijn. U kunt kosteloos vragen of er een testament is bij het Centraal Testamentenregister.

  Is er een testament?

  Dan hebt u een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig voor de aanvraag van de nabestaandenmachtiging. U kunt deze door een notaris laten maken. Daar moet u de notaris voor betalen. Zonder verklaring van erfrecht of executele kunt u geen nabestaandenmachtiging aanvragen als er een testament is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.