Kan ik een nabestaandenmachtiging krijgen?

Het hangt ervan af of er een testament is. Kies uw situatie:

 • Er is een testament

  In het testament staat wie de overledene tot erfgenamen heeft benoemd. Ook heeft de overledene soms 1 of meerdere personen aangewezen om de erfgenamen te vertegenwoordigen, de executeur(s).

  Om als erfgenaam of executeur een nabestaandenmachtiging aan te vragen, hebt u een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig. U kunt deze door een notaris laten maken. Daar moet u voor betalen.

  Waarom is een verklaring van erfrecht of executele nodig?

  In zo'n verklaring stelt de notaris vast wie de erfgenamen zijn en/of wie namens de erfgenamen optreedt. De situatie is namelijk misschien veranderd tussen het moment waarop het testament is vastgesteld en het overlijden. Er kunnen bijvoorbeeld erfgenamen zijn overleden, iemand kan een erfdeel weigeren of iemand kan weigeren als executeur op te treden. In zulke gevallen komen er andere erfgenamen of executeurs naar voren. De notaris zoekt dit uit en legt dit vast. Met de verklaring toont u dus officieel aan wie mag optreden namens de erfgenamen. In sommige gevallen is er niets veranderd, maar ook dan is een verklaring nodig om dat te bevestigen.

  Wie vraagt de nabestaandenmachtiging aan?

  Uit de verklaring blijkt wie er optreedt namens de erfgenamen. Zijn meerdere personen aangewezen? Dan bepalen ze samen wie er gemachtigd wordt. Die persoon kan de nabestaandenmachtiging online aanvragen.

 • Er is geen testament

  Is er geen testament, maar wél een verklaring van erfrecht of executele? Degene die volgens de verklaring bevoegd is, mag dan een nabestaandenmachtiging aanvragen.

  Meestal is er geen verklaring van erfrecht of executele als er geen testament is. Dat is oké. Er is dan een vaste volgorde van wie er een nabestaandenmachtiging mag aanvragen:

  • partner (gehuwd/geregistreerd partnerschap) en/of kinderen (geen stiefkinderen)
  • kleinkinderen (geen stiefkleinkinderen)
  • ouders, broers en zussen
  • kinderen van broers en zussen
  • grootouders
  • ooms, tantes
  • neven en nichten
  • overgrootouders

  Als eerste komen de partner van de overledene en/of kinderen. Als de overledene geen partner of kinderen heeft, dan de ouders, broers en zussen. Als de overledene ook geen ouders, broers of zussen heeft, dan de grootouders, enzovoort.

  Had de overledene bijvoorbeeld een partner en kinderen?

  Dan mag 1 van hen een nabestaandenmachtiging aanvragen. Die persoon kan de nabestaandenmachtiging online aanvragen voor zichzelf of iemand anders machtigen.

 • Ik weet niet of er een testament is

  In een testament staat wie de erfgenamen van een overledene zijn. U kunt kosteloos vragen of er een testament is bij het Centraal Testamentenregister.

  Is er een testament?

  Dan hebt u een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig voor de aanvraag van de nabestaandenmachtiging. U kunt deze door een notaris laten maken. Daar moet u de notaris voor betalen. Zonder verklaring van erfrecht of executele kunt u geen nabestaandenmachtiging aanvragen als er een testament is.

Let op!

Vraag de nabestaandenmachtiging op tijd aan. Als het erg druk is, zoals in de aangifteperiode tussen 1 maart en 1 mei, kan het 25 werkdagen duren voordat u de machtiging kunt gebruiken. Lukt het hierdoor niet om op tijd aangifte te doen? Lees dan hoe u uitstel aanvraagt.

Een nabestaandenmachtiging regelen? U kunt deze online aanvragen. Lees hoe dat werkt in 3 stappen.

Nabestaandenmachtiging aanvragen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.