Ik woon in het buitenland en moet aangifte schenkbelasting doen - hoe kom ik aan een burgerservicenummer?

Laten we eerst kijken of u al een burgerservicenummer hebt. Als u in het verleden in Nederland hebt gewoond of gewerkt, is dat meestal zo. Misschien vindt u het op 1 van de volgende documenten:

  • uw Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • een aanslag inkomstenbelasting of een aangiftebrief die u van ons hebt ontvangen
  • uw Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis

Hebt u DigiD? Kijk dan in MijnOverheid.

Vraagt u een burgerservicenummer aan voor iemand anders? Vraag diegene dan te kijken in de eigen documenten of in MijnOverheid of hij of zij al een burgerservicenummer heeft.

Staat nergens een burgerservicenummer?

Stuurt u ons dan een brief met de volgende gegevens:

  • de reden waarom u het burgerservicenummer nodig hebt (bijvoorbeeld 'aangifte schenkbelasting doen')
  • uw adresgegevens in het buitenland
  • het telefoonnummer of e-mailadres waarop we u kunnen bereiken (voor als we vragen hebben)
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • een (kopie) woonplaatsverklaring van uw woonland (via de gemeente waar u woont) in het Nederlands, Duits of Engels
Let op!
De woonplaatsverklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Waar stuur ik mijn brief naar toe?

Ons adres is:
Belastingdienst buitenland
Afdeling Klantregistratie
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen
The Netherlands

Kan ik een burgerservicenummer aanvragen voor iemand anders die niet in Nederland woont?

Ja, maar die persoon moet wel schriftelijk verklaren dat hij of zij u machtigt een burgerservicenummer voor hem aan te vragen. Op deze machtigingsverklaring moet een datum staan en zijn handtekening. Daarnaast vragen wij om een kopie van zijn ID of paspoort. U stuurt deze gegevens mee met uw brief.

Verder gaat het op dezelfde manier als hierboven staat. Maar dan hebben wij natuurlijk de adresgegevens en andere gegevens nodig van die andere persoon. Dus overal waar 'u' of 'uw' staat, gaat het om zijn gegevens. We sturen het burgerservicenummer naar degene voor wie u het hebt aangevraagd.

Hoe lang duurt het voordat het burgerservicenummer er is?

We vragen een beetje geduld van u. Als wij uw aanvraag binnen hebben, duurt het namelijk ongeveer 8 weken voordat u (of de andere persoon) het burgerservicenummer in huis hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.