Ik word gedetineerd. Wat betekent dit voor mijn toeslagen?

Als u een straf moet uitzitten in de gevangenis of als u in een huis van bewaring of tbs-kliniek zit, dan bent u gedetineerd. Uw recht op toeslagen kan veranderen als u in detentie zit.

In het overzicht leest u wat er per toeslag verandert en wat u moet doen. U kunt uw casemanager vragen om u hierbij te helpen.

 • Zorgtoeslag

  Als u wordt gedetineerd, dan betaalt u geen zorgpremie en krijgt u geen zorgtoeslag meer.

  Wat moet u doen?

  Laat aan ons weten dat u wordt gedetineerd. U kunt dit ook voor uw toeslagpartner doorgeven. Doe dit op tijd, maar uiterlijk binnen 4 weken nádat u in detentie zit.

  Geef de wijziging zo door:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Typ in het zoekvenster 'Gedetineerd'.
  3. Kies 'Ik of mijn partner wordt gedetineerd'.
  4. Beantwoord de vragen.

  Tip

  Laat ook aan uw zorgverzekeraar weten welke periode u vastzit. Dit doet u door een detentieverklaring op te sturen. U betaalt voor deze periode geen premie meer, want u krijgt een andere verzekering van de overheid. Waren uw kinderen met u meeverzekerd? Dan blijven zij gratis verzekerd bij uw eigen verzekeraar.

  Hoe werkt het als u geen toeslagpartner hebt?

  Tijdens uw detentie betalen we geen zorgtoeslag aan u.

  Bent u aan het eind van het jaar nog gedetineerd? Dan stoppen wij uw toeslag per 1 januari van het volgende jaar.

  Hoe werkt het als u een toeslagpartner hebt?

  U hebt geen recht meer op zorgtoeslag, maar uw partner wel.

  Uw partner krijgt voortaan de helft van de toeslag die jullie samen kregen. Uw inkomen telt hierbij nog wel mee.

  Staat de toeslag op uw naam? Nadat u hebt doorgegeven dat u bent gedetineerd, zetten wij de toeslag op naam van uw partner.

  Wat moet u doen als u niet meer bent gedetineerd?

  Laat dit zo snel mogelijk aan ons weten.

  Geef de wijziging zo door:

  1. Log in op Mijn toeslagen.
  2. Typ in het zoekvenster 'Gedetineerd'.
  3. Kies 'Ik of mijn partner is niet meer gedetineerd'.
  4. Beantwoord de vragen.

  Daarna krijgt u weer zorgtoeslag:

  • Hebt u geen toeslagpartner? Als u in hetzelfde jaar vrijkomt, dan betalen we de toeslag weer aan u. Komt u niet in hetzelfde jaar vrij en is uw toeslag gestopt? Dan moet u de toeslag opnieuw aanvragen.
  • Hebt u een toeslagpartner? Dan krijgen jullie weer de volledige toeslag.

  Tip

  Laat op tijd aan uw zorgverzekeraar weten dat u niet meer vastzit. U kunt dit al regelen via het Re-integratie Centrum (RIC) in uw gevangenis. U gaat weer premie betalen en uw zorg gaat weer via uw eigen verzekering.

 • Huurtoeslag

  U bent korter dan 1 jaar gedetineerd

  Als u op uw woonadres ingeschreven blijft staan, dan blijft u recht houden op huurtoeslag. Als u niet op uw woonadres ingeschreven blijft staan, dan stoppen wij uw toeslag.

  Hebt u een toeslagpartner of medebewoner? Als de toeslag op die naam staat, dan houdt uw toeslagpartner of medebewoner recht op de toeslag.

  U bent langer dan 1 jaar gedetineerd

  U hebt geen recht meer op huurtoeslag, ook niet als u nog staat ingeschreven op uw woonadres. U moet de toeslag zelf stoppen met Mijn toeslagen.

  Hebt u een toeslagpartner of medebewoner? Die kan dan toeslag voor zichzelf aanvragen. Het huurcontract moet dan wel op naam van uw partner of medebewoner staan.

  Als u op uw woonadres ingeschreven blijft staan, dan kan uw partner of medebewoner ons vragen om u niet meer mee te tellen voor de huurtoeslag. Dit doet u met het formulier Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag.

 • Kinderopvangtoeslag

  U of uw toeslagpartner is korter dan 3 maanden gedetineerd

  Krijgt u al kinderopvangtoeslag? En werken u en uw partner tot het moment van detentie? Dan hebt u de eerste 3 maanden van de detentie nog recht op toeslag. Tijdens deze periode verandert er dus niets aan de toeslag.

  Maar volgen u en uw partner een traject naar werk, inburgeringscursus of een opleiding? Dan hebt u vanaf het moment dat u in detentie zit geen recht meer op toeslag. Toch hoeft u de toeslag niet altijd meteen te stoppen. Waarschijnlijk kunt u eerst nog opvanguren opmaken.

  Kunt u geen toeslag meer krijgen? Dan kunt u soms van uw gemeente een vergoeding voor de kosten van de opvang krijgen. Bijvoorbeeld als de opvang nodig is voor sociale of medische redenen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

  U of uw toeslagpartner gaat langer dan 3 maanden in detentie

  U kunt dan kinderopvangtoeslag krijgen vanaf het moment van detentie, dus ook over de eerste 3 maanden. U moet hiervoor een detentieverklaring kunnen laten zien. Bent u niet meer gedetineerd? Dan moet u allebei weer aan de voorwaarden voldoen om de toeslag te kunnen krijgen.

  Geldt deze situatie voor u? Bel dan de BelastingTelefoon.

 • Kindgebonden budget

  Als u alléén kindgebonden budget krijgt en geen andere toeslagen, laat dan aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) weten dat u wordt gedetineerd. U hoeft dit niet aan ons te laten weten.

  U blijft recht houden op de toeslag zolang u ook kinderbijslag van de SVB krijgt. Als u geen kinderbijslag meer krijgt, dan hebt u ook geen recht meer op kindgebonden budget.

Tip: iemand machtigen

Het kan lastig zijn om vanuit de gevangenis uw toeslagen en andere zaken met de overheid te regelen. Daarom kan het handig zijn om iemand anders toestemming te geven om dit voor u te doen, zoals een familielid of hulpverlener. U geeft iemand toestemming via DigiD machtigen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.