Ik krijg een erfenis – wat betekent dat voor mijn toeslag?

Als u geld erft, telt dit niet mee als inkomen zoals loon of een uitkering. Het telt echter wél mee als vermogen.

Een woning is ook vermogen

We zien niet alleen geld als vermogen. Erft u bijvoorbeeld een woning, maar gaat u er niet zelf in wonen? Dan telt dat ook mee als vermogen voor de toeslagen.

U mag voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget in 2022 € 120.020 aan vermogen hebben als alleenstaande. Hebt u een partner? Dan mag u samen € 151.767 hebben. Voor de huurtoeslag ligt de vermogensgrens lager. U mag in 2022 € 31.747 als alleenstaande hebben. Met uw partner mag u samen € 63.494 hebben.

Hebt u te veel vermogen?

Dan hebt u geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Voor de kinderopvangtoeslag is er geen maximumbedrag.

Wij kijken naar uw vermogen op 1 januari

Dat betekent dat als u in de loop van het jaar een erfenis krijgt het géén invloed heeft op de toeslag van dat jaar. Hebt u te veel vermogen? Dan hoeft u de toeslag pas stop te zetten vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Let op!

Krijgt u een erfenis, maar is deze nog niet over de erfgenamen verdeeld? Dan telt uw deel toch mee als vermogen.

Voorbeelden

  • Stel u krijgt zorgtoeslag. Een familielid overlijdt op 6 januari 2022 en u krijgt een erfenis van € 200.000. Voor 2022 heeft het geen invloed op uw toeslag omdat u op 1 januari 2022 de nalatenschap nog niet had.
  • Op 1 januari 2023 hebt u nog € 200.000 op de spaarrekening staan. Dit bedrag komt boven het maximum uit. U hebt daarom in 2023 geen recht meer op zorgtoeslag.

Te veel vermogen? Zet uw toeslag stop

Hebt u op 1 januari 2022 te veel vermogen? Dan moet u de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen. Zo voorkomt u dat u te veel toeslag krijgt en het later terug moet betalen.

Tip

Wordt uw vermogen minder na verloop van tijd? Houd ieder jaar goed in de gaten of u misschien weer toeslag kunt krijgen. U moet zelf opnieuw toeslag aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.