Ik heb een erfenis ontvangen – wat betekent dat voor mijn toeslag?

Dat hangt af van hoeveel u erft.

Als u geld erft dan telt dit niet mee als inkomen zoals loon of een uitkering. Het telt echter wél mee als vermogen.

Hebt u te veel vermogen? Dan hebt u geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Voor de kinderopvangtoeslag is er geen maximumbedrag.
 
U mag voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget in 2020 € 116.613 aan vermogen hebben als alleenstaande. Hebt u een partner? Dan mag u samen € 147.459 hebben.

Voor de huurtoeslag ligt de vermogensgrens lager. U mag in 2020 € 30.846 als alleenstaande hebben. Met uw partner mag u samen € 61.692 hebben.

Wij kijken alleen naar de hoogte van uw vermogen op 1 januari

Dat betekent dat als u in de loop van het jaar een erfenis ontvangt het géén invloed heeft op de toeslag van dat jaar. Hebt u te veel vermogen? Dan hoeft u de toeslag pas stop te zetten vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Voorbeeld

U ontvangt zorgtoeslag. Een familielid overlijdt op 1 mei 2020 en u ontvangt een erfenis van € 200.000. Voor 2020 heeft het geen invloed op uw toeslag omdat u op 1 januari 2020 de nalatenschap nog niet had.

Op 1 januari 2021 hebt u nog € 200.000 op de spaarrekening staan. Dit bedrag komt boven het maximum uit. U hebt daarom in 2021 geen recht meer op zorgtoeslag.

Een woning is ook vermogen

We zien niet alleen geld als vermogen. Erft u bijvoorbeeld een woning, maar gaat u er niet zelf in wonen? Dan telt dat ook mee als vermogen voor de toeslagen.

Te veel vermogen? Zet uw toeslag stop

Hebt u op 1 januari 2021 te veel vermogen? Dan moet u de toeslag stopzetten met Mijn toeslagen. Vanaf november 2020 kunt u dit doen. Zo voorkomt u dat u te veel toeslag ontvangt en het later terug moet betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.