Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners?

U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nádat uw situatie is veranderd. De situaties die vaak voorkomen staan op een rij.

Kies uw situatie:

 • Wij gaan trouwen

  U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na uw trouwen. Of vanaf de trouwdag als dat de 1e van de maand was.

  Voorbeelden

  • U trouwt op 14 mei 2024. U bent vanaf 1 juni 2024 toeslagpartners.
  • U trouwde op 1 november 2023. U bent sinds 1 november 2023 toeslagpartners.

  Voor de berekening van de huurtoeslag telt uw partner pas mee als jullie staan ingeschreven op hetzelfde adres.

  Voorbeeld

  U trouwt op 15 april 2024 en u bent vanaf 2 juli 2024 op hetzelfde adres ingeschreven. Voor de huurtoeslag telt uw partner pas vanaf 1 augustus 2024 mee.

 • Wij worden geregistreerde partners

  U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na uw registratie. Of vanaf de registratiedatum als dat de 1e van de maand was.

  Voorbeelden

  • U gaat op 4 juni 2024 een geregistreerd partnerschap aan. U bent vanaf 1 juli 2024 toeslagpartners.
  • U ging op 1 september 2023 een geregistreerd partnerschap aan. U bent sinds 1 september 2023 toeslagpartners.

  Voor de berekening van de huurtoeslag telt uw partner pas mee als jullie staan ingeschreven op hetzelfde adres.

  Voorbeeld

  U gaat op 7 januari 2024 een geregistreerd partnerschap aan en u bent vanaf 24 maart 2024 op hetzelfde adres ingeschreven. Voor de huurtoeslag telt uw partner pas vanaf 1 april 2024 mee.

 • Wij gaan samenwonen

  Hebt u een samenlevingscontract laten opstellen bij de notaris? U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u het samenlevingscontract hebt getekend én u op hetzelfde adres woont. De ingangsdatum is dan de 1e van de maand na beide gebeurtenissen. Als deze op de 1e van de maand waren, dan is het die datum.

  Voorbeelden

  • U tekent op 1 mei 2024 een samenlevingscontract en gaat op 17 mei 2024 samenwonen. U bent vanaf 1 juni 2024 toeslagpartners.
  • U woont vanaf 1 mei 2024 samen en u tekent op 10 augustus 2024 het samenlevingscontract. U bent vanaf 1 september 2024 toeslagpartners.
  • U woont sinds 1 september 2023 samen en u hebt op 1 september 2023 ook uw samenlevingscontract getekend. U bent dan vanaf 1 september 2023 toeslagpartners.

  Hebt u geen samenlevingscontract? Misschien bent u dan niet elkaars toeslagpartner. Check uw situatie met het hulpmiddel Heb ik een toeslagpartner?

 • Wij kopen samen een huis

  U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u het koopcontract hebt getekend én samen op het adres van de gekochte woning woont. De ingangsdatum is dan de 1e van de maand na beide gebeurtenissen. Als deze op de 1e van de maand waren, dan is het die datum.

  Voorbeelden

  • U koopt samen met uw partner een huis. Het koopcontract gaat op 1 februari 2024 in en u woont vanaf 1 maart 2024 samen. U bent vanaf 1 maart 2024 toeslagpartners.
  • U kocht samen een huis en u hebt op 11 oktober 2023 het koopcontract getekend. Sinds 29  oktober 2023 woont u samen op het nieuwe adres. U bent vanaf 1 november 2023 toeslagpartners.
 • Wij hebben een kind gekregen

  U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u samen een kind hebt gekregen én op hetzelfde adres woont. De ingangsdatum is dan de 1e van de maand na beide gebeurtenissen. Als deze op de 1e van de maand waren, dan is het die datum.

  Voorbeelden

  • U woont sinds 1 maart 2023 samen en u kreeg 17 november 2023 een kind. U bent vanaf 1 december 2023 toeslagpartners.
  • U krijgt op 15 mei 2024 een kind en u woont per 1 juli 2024 samen. U bent vanaf 1 juli 2024 toeslagpartners.

Vóór 2021 werkte het anders

U kon met terugwerkende kracht toeslagpartner worden en moest dan toeslag terugbetalen. Lees hoe het vóór 2021 werkte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.