Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners?


U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nádat uw situatie is veranderd. De situaties die vaak voorkomen staan op een rij:

 • Wij gaan trouwen

  U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na uw trouwen. Of vanaf de trouwdag als dat de 1e van de maand was.

  Voorbeelden
  • U trouwt op 14 mei 2021. U bent vanaf 1 juni 2021 toeslagpartners.
  • U trouwt op 1 november 2021. U bent vanaf 1 november 2021 toeslagpartners.

  Voor de berekening van de huurtoeslag telt uw partner pas mee als jullie staan ingeschreven op hetzelfde adres.

  Voorbeeld

  U trouwt op 15 april 2021 en u bent vanaf 2 juli 2021 op hetzelfde adres ingeschreven. Voor de huurtoeslag telt uw partner pas vanaf 1 augustus 2021 mee.

 • Wij worden geregistreerde partners

  U bent elkaars toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na uw registratie. Of vanaf de registratiedatum als dat de 1e van de maand was.

  Voorbeelden
  • U gaat op 4 juni 2021 een geregistreerd partnerschap aan. U bent vanaf 1 juli 2021 toeslagpartners.
  • U gaat op 1 september 2021 een geregistreerd partnerschap aan. U bent vanaf 1 september 2021 toeslagpartners.

  Voor de berekening van de huurtoeslag telt uw partner pas mee als jullie staan ingeschreven op hetzelfde adres.

  Voorbeeld

  U gaat op 7 januari 2021 een geregistreerd partnerschap aan en u bent vanaf 24 maart 2021 op hetzelfde adres ingeschreven. Voor de huurtoeslag telt uw partner pas vanaf 1 april 2021 mee.

 • Wij gaan samenwonen

  Hebt u een samenlevingscontract? U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u het samenlevingscontract hebt getekend én u op hetzelfde adres woont. De ingangsdatum is dan de 1e van de maand na beide gebeurtenissen. Als deze op de 1e van de maand waren, dan is het die datum.

  Voorbeelden
  • U tekent op 1 mei 2021 een samenlevingscontract en u woont vanaf 17 mei 2021 samen. U bent vanaf 1 juni 2021 toeslagpartners.
  • U woont vanaf 1 mei 2021 samen en u hebt op 10 augustus 2021 het samenlevingscontract getekend. U bent vanaf 1 september 2021 toeslagpartners.
  • U woont vanaf 1 september 2021 samen en u hebt op 1 september 2021 het samenlevingscontract getekend. U bent vanaf 1 september 2021 toeslagpartners.

  Hebt u geen samenlevingscontract? Misschien bent u dan niet elkaars toeslagpartner. Check uw situatie met het hulpmiddel Heb ik een toeslagpartner?

 • Wij kopen samen een huis

  U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u het koopcontract hebt getekend én samen op het adres van de gekochte woning woont. De ingangsdatum is dan de 1e van de maand na beide gebeurtenissen. Als deze op de 1e van de maand waren, dan is het die datum.

  Voorbeelden
  • U koopt samen met uw partner een huis. Het koopcontract gaat op 1 februari 2021 in en u woont vanaf 1 maart 2021 samen. U bent vanaf 1 maart 2021 toeslagpartners.
  • U koopt samen een huis en u hebt op 11 oktober 2021 het koopcontract getekend. Op 29 oktober woont u samen op het nieuwe adres. U bent vanaf 1 november 2021 toeslagpartners.
 • Wij hebben een kind gekregen

  U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u samen een kind hebt gekregen én op hetzelfde adres woont. De ingangsdatum is dan de 1e van de maand na beide gebeurtenissen. Als deze op de 1e van de maand waren, dan is het die datum.

  Voorbeelden
  • U woont per 1 maart 2021 samen en u krijgt 17 november 2021 een kind. U bent vanaf 1 december 2021 toeslagpartners.
  • U krijgt op 15 mei 2021 een kind en u woont per 1 juli 2021 samen. U bent vanaf 1 juli 2021 toeslagpartners.

Vóór 2021 werkte het anders

U kon met terugwerkende kracht toeslagpartner worden en moest dan toeslag terugbetalen. Lees hoe het vóór 2021 werkte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.