Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Inloggegevens voor terugvragen btw uit EU-landen

Geldt voor u het volgende in het jaar waarover u btw wilt terugvragen?

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee

Resultaat

U kunt inloggegevens aanvragen om btw terug te vragen uit andere EU-landen.

Wat moet u doen?

Machtig uw intermediair

Wilt u dat uw intermediair btw voor u terugvraagt? U en uw intermediair moeten dan allebei inloggegevens aanvragen. Vervolgens kunt u vanaf 1 januari 2010 uw intermediair op de internetsite machtigen, om btw voor u terug te vragen.

U kunt geen inloggegevens aanvragen. U voldoet niet aan alle voorwaarden om btw terug te kunnen vragen.

Om btw terug te kunnen vragen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt btw terugvragen uit een ander EU-land voor uw eigen onderneming.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U koopt goederen in of neemt diensten af in een ander EU-land.
  • U moet in een ander EU-land btw betalen over goederen, diensten of invoer.
  • In het EU-land waar u btw terugvraagt, moet u geen aangifte omzetbelasting doen.
  • U gebruikt de door u gekochte goederen en diensten geheel of gedeeltelijk voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.
  • U valt niet onder de landbouwregeling of de kleineondernemersregeling.

Is uw onderneming in Nederland gevestigd?

U bent in Nederland gevestigd als er een bedrijfsruimte aanwezig is die uw onderneming duurzaam tot haar beschikking heeft. Deze ruimte moet specifiek geschikt zijn gemaakt of ingericht voor de werkzaamheden van uw onderneming. Bovendien moeten de leveringen of diensten van uw onderneming plaatsvinden vanuit deze bedrijfsruimte.

Koopt u goederen of neemt u diensten af in een ander EU-land?

Bijvoorbeeld, u bent ondernemer en u reist voor uw onderneming naar Frankrijk waar u tankt, eet en overnacht. U krijgt facturen met Franse btw.

Hebt u in een ander EU-land btw betaald over een invoer vanuit een niet-EU-land?

U bent ondernemer en u koopt goederen in een niet-EU-land. U laat deze goederen lossen in een ander EU-land. Bijvoorbeeld, u koopt goederen in China en laat deze lossen in Hamburg. U voert de goederen in Duitsland in en u betaalt daarover in Duitsland btw.