Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Diensten in en uit het buitenland

Geldt voor u het volgende?

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

de dienstverlener de afnemer

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
 • personenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten

ja nee

een ander EU-land een niet-EU-land Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

een ander EU-land een niet-EU-land Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

een ander EU-land een niet-EU-land Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

een ander EU-land een niet-EU-land Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee

een ander EU-land een niet-EU-land Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

een ander EU-land een niet-EU-land Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • verhuur van een vervoermiddel voor korte periodes
 • personenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

de dienstverlener de afnemer

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

 • verhuur van een vervoermiddel
 • personen- of goederenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten
 • diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • werkzaamheden aan roerende zaken, waaronder onderzoek door deskundigen
 • bemiddeling in naam en voor rekening van derden
 • diensten die te maken hebben met onroerende zaken
 • activiteiten die met goederenvervoer samenhangen, zoals laden, lossen, intern vervoer en soortgelijke diensten

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

 • elektronische diensten
 • telecommunicatie diensten
 • radio- of televisieomroepdiensten

Lees de toelichting.

ja nee

 • overdragen en verlenen van auteursrechten, octrooien, licentierechten, handelsmerken en soortgelijke rechten
 • het (gedeeltelijk) niet uitoefenen van een beroepsactiviteit of een hierboven vermeld recht
 • reclamediensten
 • diensten door adviseurs, ingenieurs, advocaten of accountants en soortelijke diensten
 • gegevensverwerking en informatieverschaffing
 • beschikbaar stellen van personeel
 • verhuur van roerende zaken, met uitzondering van vervoermiddelen
 • financiële diensten, verzekeringsdiensten en bankverrichtingen, met uitzondering van de verhuur van safeloketten
 • transport- en emissiediensten via aardgas- en elektriciteitsdistributiesystemen (inclusief toegang geven tot deze systemen) en diensten die hiermee samenhangen

een EU-land een niet-EU-land Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

een EU-land een niet-EU-land

ja nee

 • rechtspersoon
 • maat- of vennootschap
 • onderneming van een publiekrechtelijke rechtspersoon
 • doelvermogen

ja nee

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

 • diensten die te maken hebben met cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning of onderwijs
 • werkzaamheden aan roerende zaken, waaronder onderzoek door deskundigen
 • activiteiten die met vervoer samenhangen, zoals laden, lossen, intern vervoer en soortgelijke diensten

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Resultaat

De dienst is belast in het land van uw afnemer. U verlegt de btw naar uw afnemer. Uw afnemer geeft de btw aan in eigen land.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

 • U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.
 • Op de factuur noteert u "btw verlegd".
 • Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.
 • U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst op in de opgaaf intracommunautaire prestaties. Hierbij geeft u de dienst aan in het tijdvak waarin u de dienst hebt geleverd.

Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer.

Let op!

Is de dienst in het land van uw afnemer vrijgesteld of valt de dienst onder het 0%-tarief? Dan hoeft u deze dienst niet op te nemen in uw btw-aangifte en opgaaf intracommunautaire prestaties. U mag op de factuur niet vermelden dat de btw is verlegd, maar in plaats daarvan geeft u aan dat de dienst in het land van uw afnemer onder een vrijstelling of het 0%-tarief valt.

De dienst is belast in het land van uw afnemer. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

 • U vraagt de belastingdienst van het land van uw afnemer of en hoe u aangifte moet doen.
 • U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

De dienst is belast in het land waar de onroerende zaak staat. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

Vraag de belastingdienst van het land waar de onroerende zaak staat of u de btw moet verleggen naar uw afnemer. Als u deze btw moet verleggen, dan geeft uw afnemer de btw aan in eigen land.

Als u de btw moet verleggen

 • U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.
 • Op de factuur noteert u 'btw verlegd'.
 • Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!

Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer.

Als u de btw niet mag verleggen

 • U stuurt een factuur met de buitenlandse btw.
 • U registreert zich in het land waar de onroerende zaak staat.
 • U doet in dat land aangifte voor de btw.

De dienst is belast in het land waar de onroerende zaak staat. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

 • U vraagt de belastingdienst van het land waar de onroerende zaak staat of en hoe u aangifte moet doen.
 • U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

De dienst is belast in het land waar het evenement plaatsvindt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

Vraag de belastingdienst van het land waar het evenement plaatsvindt of u de btw moet verleggen naar uw afnemer. Als u de btw moet verleggen, dan geeft uw afnemer de btw aan in eigen land.

Als u de btw moet verleggen

 • U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.
 • Op de factuur noteert u 'btw verlegd'.
 • Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!

Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer.

Als u de btw niet mag verleggen

 • U stuurt een factuur met de buitenlandse btw.
 • U registreert zich in het land waar het evenement plaatsvindt.
 • U doet in dat land aangifte voor de btw.

De dienst is belast in het land waar het evenement plaatsvindt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

 • U vraagt de belastingdienst van het land waar het evenement plaatsvindt of en hoe u aangifte moet doen.
 • U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

De dienst is belast in het land waar u het vervoermiddel ter beschikking stelt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

Vraag de belastingdienst van het land waar u het vervoermiddel ter beschikking stelt, of u de btw moet verleggen. Als u de btw moet verleggen, dan geeft uw afnemer de btw aan in eigen land.

Als u de btw moet verleggen

 • U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.
 • Op de factuur noteert u 'btw verlegd'.
 • Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!

Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer.

Als u de btw niet mag verleggen

 • U stuurt een factuur met de buitenlandse btw.
 • U registreert zich in het land waar u het vervoermiddel ter beschikking stelt.
 • U doet in dat land aangifte voor de btw.

De dienst is belast in het land waar u het vervoermiddel ter beschikking stelt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

 • U vraagt de belastingdienst van het land waar u het vervoermiddel ter beschikking stelt of en hoe u aangifte moet doen.
 • U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

De dienst is belast in het land waar u de personen vervoert. De wetgeving van dat land geldt. Als u de personen door meer landen vervoert, dan is de dienst belast in deze landen naar rato van de afgelegde afstanden.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

Dit hangt af van de plaats waar u de personen vervoert.

U vervoert personen binnen de EU

Vraag de belastingdienst van het andere EU-land of u de btw moet verleggen. Als u de btw moet verleggen, dan geeft uw afnemer de btw aan in eigen land.

Als u de btw moet verleggen:

 • U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.
 • Op de factuur noteert u 'btw verlegd'.
 • Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!

Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer.

Als u de btw niet mag verleggen:

 • U stuurt een factuur met buitenlandse btw.
 • U registreert zich in het land waar u de personen heeft vervoerd.
 • U doet in dat land aangifte voor de btw.

U vervoert personen buiten de EU

 • U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw.
 • U vraagt de belastingdienst van het land waar u de personen vervoert of en hoe u aangifte moet doen.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

De dienst is belast in het land waar u de restaurant- of cateringdienst verzorgt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

Vraag de belastingdienst van het land waar u de restaurant- of cateringdienst verzorgt, of u de btw moet verleggen. Als u de btw moet verleggen, dan geeft uw afnemer de btw aan in eigen land.

Als u de btw moet verleggen

 • U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.
 • Op de factuur noteert u 'btw verlegd'.
 • Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!

Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer.

Als u de btw niet mag verleggen

 • U stuurt een factuur met de buitenlandse btw.
 • U registreert zich in het land waar u de restaurant- of cateringdienst verzorgt.
 • U doet in dat land aangifte voor de btw.

De dienst is belast in het land waar u de restaurant- of cateringdienst verzorgt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

 • U stuurt een factuur zonder Nederlandse btw.
 • U vraagt de belastingdienst van het land waar u de restaurant- of cateringdienst verzorgt of en hoe u aangifte moet doen.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

De dienst is belast in het land waaruit het schip, het vliegtuig of de trein vertrekt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse dienstverlener doen?

Vraag de belastingdienst van dat land of u de btw moet verleggen. Als u de btw moet verleggen, dan geeft uw afnemer de btw aan in eigen land.

Als u de btw moet verleggen

 • U stuurt een factuur aan uw afnemer zonder btw.
 • Op de factuur noteert u 'btw verlegd'.
 • Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • Op de factuur noteert u het btw-identificatienummer van uw afnemer.
 • U geeft deze dienst niet aan in uw btw-aangifte.
 • U geeft deze dienst niet op in de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!

Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer.

Als u de btw niet mag verleggen

 • U stuurt een factuur met de desbetreffende buitenlandse btw.
 • U registreert zich in het land waaruit het schip, het vliegtuig of de trein vertrekt.
 • U doet in dat land aangifte voor de btw.

Of en hoe u de btw moet aangeven, is afhankelijk van uw situatie. Neem contact op met de BelastingTelefoon. Deze pagina opent in een nieuw venster.

De dienst is belast in uw land. In dit geval Nederland. De dienstverlener verlegt de btw naar u.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

 • U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
 • U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte. U moet dan zelf de btw berekenen. Hierbij geeft u de dienst aan in het tijdvak waarin deze aan u is geleverd.
 • U geeft de btw op als voorbelasting, u betaalt dan per saldo niets. Dit kan alleen als u recht hebt op aftrek van btw.

Let op!

Als de dienst in Nederland is vrijgesteld of onder het 0%-tarief valt, wordt de btw niet naar u verlegd en neemt u deze dienst niet op in uw btw-aangifte.

De dienst is belast in het land waar de onroerende zaak staat. In dit geval Nederland.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

 • U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
 • U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte. U moet dan zelf de btw berekenen.
 • U geeft de btw op als voorbelasting, u betaalt dan per saldo niets. Dit kan alleen als u recht hebt op aftrek van btw.

De dienst is belast in het land waar de onroerende zaak staat. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

Als de onroerende zaak in een EU-land staat:

 • U ontvangt een factuur met de buitenlandse btw.
 • U kunt deze btw terugvragen via de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst van het EU-land waar de dienst belast is, bepaalt of u recht hebt op teruggaaf. Voor meer informatie, zie Btw terugvragen uit andere EU-landen. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

Als de onroerende zaak buiten de EU staat:

 • U ontvangt een factuur, eventueel met buitenlandse belasting.
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

De dienst is belast in het land waar het evenement plaatsvindt. In dit geval Nederland.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

 • U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
 • U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte. U moet dan zelf de btw berekenen.
 • U geeft de btw op als voorbelasting, u betaalt dan per saldo niets. Dit kan alleen als u recht hebt op aftrek van btw.

De dienst is belast in het land waar het evenement plaatsvindt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

Als het evenement in de EU plaatsvindt:

 • U ontvangt een factuur met daarop de buitenlandse btw.
 • U kunt deze btw terugvragen via de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst van het EU-land waar de dienst belast is, bepaalt of u recht hebt op teruggaaf. Voor meer informatie, zie Btw terugvragen uit andere EU-landen. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

Als het evenement buiten de EU plaatsvindt:

 • U ontvangt een factuur, eventueel met buitenlandse belasting.
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

De dienst is belast in het land waar u het vervoermiddel ter beschikking krijgt. In dit geval Nederland.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

 • U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
 • U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte. U moet dan zelf de btw berekenen.
 • U geeft de btw op als voorbelasting, u betaalt dan per saldo niets. Dit kan alleen als u recht hebt op aftrek van btw.

De dienst is belast in het land waar u het vervoermiddel tot uw beschikking krijgt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

Als u het vervoermiddel tot uw beschikking krijgt in een EU-land:

 • U ontvangt een factuur met daarop de buitenlandse btw.
 • U kunt deze btw terugvragen via de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst van het EU-land waar de dienst belast is, bepaalt of u recht hebt op teruggaaf. Voor meer informatie, zie Btw terugvragen uit andere EU-landen. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

Als u het vervoermiddel tot uw beschikking krijgt buiten de EU:

 • U ontvangt een factuur, eventueel met buitenlandse belasting.
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

De dienst is belast in het land waar het personenvervoer plaatsvindt. De wetgeving van dat land geldt. Als het personenvervoer door meer landen gaat, dan is de dienst belast in deze landen naar rato van de afgelegde afstanden.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

Als het vervoer plaatsvindt in Nederland:

 • U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
 • U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte, waarbij u de btw zelf moet uitrekenen.
 • U geeft de btw op als voorbelasting, u betaalt dan per saldo niets. Dit kan alleen als u recht hebt op aftrek van btw.

Als het vervoer plaatsvindt in een ander EU-land:

 • U ontvangt een factuur met daarop de buitenlandse btw.
 • U kunt deze btw terugvragen via de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst van het EU-land waar de dienst belast is, bepaalt of u recht hebt op teruggaaf. Voor meer informatie, zie Btw terugvragen uit andere EU-landen. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

Als het vervoer plaatsvindt buiten de EU:

 • U ontvangt een factuur, eventueel met buitenlandse belasting.
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

De dienst is belast in het land waar u de restaurant- of cateringdienst afneemt. In dit geval Nederland.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

 • U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
 • U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte, waarbij u de btw zelf moet uitrekenen.
 • U kunt in sommige gevallen de btw op restaurant- of cateringdiensten aftrekken als voorbelasting. Informeer bij de BelastingTelefoon of u de btw als voorbelasting kunt aftrekken. Deze pagina opent in een nieuw venster.

De dienst is belast in het land waar u de restaurant- of cateringdienst afneemt. De wetgeving van dat land geldt.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

Als u de restaurant- of cateringdienst afneemt in een EU-land:

 • U ontvangt een factuur met daarop de buitenlandse btw.
 • U kunt deze btw terugvragen via de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst van het EU-land waar de dienst belast is, bepaalt of u recht hebt op teruggaaf. Voor meer informatie, zie Btw terugvragen uit andere EU-landen. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

Als u de restaurant- of cateringdienst afneemt buiten de EU:

 • U ontvangt een factuur, eventueel met buitenlandse belasting.
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

Wat moet u als Nederlandse afnemer doen?

De dienst is belast in het land waaruit het vervoermiddel vertrekt. De wetgeving van dat land geldt.

Als het schip, het vliegtuig of de trein vertrekt vanuit Nederland:

 • U krijgt een factuur zonder btw. De dienstverlener verlegt de btw naar u.
 • U geeft deze dienst aan in uw btw-aangifte, waarbij u de btw zelf moet uitrekenen.
 • U kunt in sommige gevallen de btw op restaurant- of cateringdiensten aftrekken als voorbelasting. Informeer bij de BelastingTelefoon of u de btw als voorbelasting kunt aftrekken. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)

Als het schip, het vliegtuig of de trein vertrekt vanuit een ander EU-land:

 • U ontvangt een factuur met daarop de buitenlandse btw.
 • U kunt deze btw terugvragen via de Nederlandse belastingdienst. De belastingdienst van het EU-land waar de dienst belast is, bepaalt of u recht hebt op teruggaaf. Voor meer informatie, zie Btw terugvragen uit andere EU-landen. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)
 • U geeft de btw niet aan in uw btw-aangifte.

Of en hoe u de btw moet aangeven, is afhankelijk van uw situatie. Neem in dit geval contact op met de BelastingTelefoon. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)

De dienst is belast in uw land. Als u een Nederlandse dienstverlener bent, moet u in Nederland btw-aangifte doen. U hoeft geen btw-aangifte te doen, als u een vrijgestelde dienst levert.

De dienst is belast in het land waar de onroerende zaak staat. De wetgeving van dat land geldt. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

De dienst is belast in het land van waaruit het schip, het vliegtuig of de trein vertrekt. De wetgeving van dat land geldt. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

Of en hoe u de btw moet aangeven, is afhankelijk van uw situatie. Neem in dit geval contact op met de BelastingTelefoon. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)

De dienst is belast in het land waar u het vervoermiddel ter beschikking stelt. Als u het vervoermiddel in Nederland ter beschikking stelt, is de dienst dus belast in Nederland. Stelt u het vervoermiddel in een ander land ter beschikking, dan geldt de wetgeving van dat land. Vraag de belastingdienst van dat land hoe u aangifte moet doen.

Let op!
Als u het vervoermiddel niet in Nederland ter beschikking stelt, dan is de dienst toch in Nederland belast als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent een dienstverlener van buiten de EU
 • u levert de dienst aan een Nederlandse afnemer
 • de dienst wordt gebruikt in Nederland

Neem in dit geval contact op met de BelastingTelefoon. (Deze pagina opent in een nieuw venster.) Dat kan ook vanuit het buitenland. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)

De dienst is belast in het land van uw afnemer. De wetgeving van dat land geldt. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

Gaat het om de verhuur van een pleziervaartuig? Dan is de dienst belast in het land waar u het pleziervaartuig ter beschikking stelt aan de afnemer. Hierbij geldt als voorwaarde dat u het pleziervaartuig verhuurt vanuit uw vestigingsplaats of vaste inrichting. Is dit niet het geval? Dan is de verhuur belast in het land van uw afnemer.

Let op!
Als u geen Nederlandse dienstverlener bent, is de dienst toch in Nederland belast als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent een dienstverlener van buiten de EU
 • u levert de dienst aan een Nederlandse afnemer
 • de dienst wordt gebruikt in Nederland

Neem in dit geval contact op met de BelastingTelefoon. (Deze pagina opent in een nieuw venster.) Dat kan ook vanuit het buitenland. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)

De dienst is belast in het land waar u de personen vervoert. De wetgeving van dat land geldt.

Gaat het vervoer door meerdere landen? Dan is de dienst belast in deze landen naar rato van de afgelegde afstanden. Vraag de belastingdienst van de landen of en hoe u aangifte moet doen.

De dienst is belast in het land waar u de goederen vervoert. De wetgeving van dat land geldt.

Gaat het vervoer door meerdere landen? Dan is de dienst belast in deze landen naar rato van de afgelegde afstanden. Vraag de belastingdienst van de landen of en hoe u aangifte moet doen.

De dienst is belast in het land van uw afnemer. De wetgeving van dat land geldt. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

De dienst is belast in Nederland. Neem contact op met de BelastingTelefoon. (Deze pagina opent in een nieuw venster.) Dat kan ook vanuit het buitenland. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)

De dienst is belast in het land waar het vervoer begint. De wetgeving van dat land geldt. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

De bemiddeling is belast in hetzelfde land waar de levering van de goederen of diensten, waarvoor u bemiddelt, belast is. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

Wilt u weten waar dit is? Dan kunt u dit hulpmiddel opnieuw starten en u beantwoordt de vragen alsof u de dienst zelf levert. Het resultaat geldt dan ook voor uw bemiddeling.

De dienst is belast in het land waar de dienst daadwerkelijk plaatsvindt. De wetgeving van dat land geldt. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

De dienst is belast in het land waar u de restaurant- of cateringdiensten verzorgt. De wetgeving van dat land geldt. Vraag de belastingdienst van dat land of en hoe u aangifte moet doen.

Dit hulpmiddel is niet voor u bestemd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)

Dit hulpmiddel is niet voor u bestemd.

Gebruik het hulpmiddel Digitale diensten in en uit het buitenland. (Deze pagina opent in een nieuw venster.)

Wilt u weten wanneer iemand ondernemer is voor de btw? Kijk dan op onze internetsite bij 'Ondernemer'. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Rechtspersoon die geen ondernemer is

Dit is een rechtspersoon die niet zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Onder rechtspersonen vallen bijvoorbeeld de rechtsvormen bv, nv, vereniging, stichting en coöperatie.

Onroerende zaken

Het gaat bijvoorbeeld om verhuur en onderhoud.

Toegang tot evenementen

Diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang zijn bijvoorbeeld:

 • toegangskaartjes voor evenementen
 • betaalde garderobe
 • betaalde toiletten

De bemiddeling in toegangskaartjes valt niet onder deze diensten.

Evenementen die we hier bedoelen zijn bijvoorbeeld:

 • kermissen
 • muziekuitvoeringen
 • toneelvoorstellingen
 • circusvoorstellingen
 • sportevenementen
 • filmvertoningen
 • beurzen
 • tentoonstellingen

Hierbij geldt dat u voor het evenement een toegangskaartje hebt.

Verhuur van vervoermiddelen voor korte periodes

Het gaat hier om de verhuur van een vervoermiddel voor een aaneengesloten periode van maximaal 30 dagen. Voor schepen geldt een aaneengesloten periode van maximaal 90 dagen.

Personenvervoer

Het gaat hier om het vervoer van personen, bijvoorbeeld per taxi, bus, trein of schip.

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Diensten die te maken hebben met onroerende zaken

Diensten die te maken hebben met onroerende zaken zijn vooral huur, verhuur en onderhoud van onroerende zaken. Hieronder vallen ook:

 • diensten van experts en makelaars in onroerende zaken, zoals het bemiddelen en optreden bij de aan- en verkoop van onroerende zaken
 • hotelaccommodatie verstrekken, of soortgelijke diensten, zoals verhuur van vakantiehuizen of kampeerplaatsen
 • gebruiksrechten verlenen op een onroerende zaak, bijvoorbeeld erfpacht of opstal
 • diensten van architecten en andere bouwkundigen
 • voorbereiden of coördineren van de uitvoering van bouwwerken

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Toegang tot evenementen

Diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang zijn bijvoorbeeld:

 • toegangskaartjes voor evenementen
 • betaalde garderobe
 • betaalde toiletten

De bemiddeling in toegangskaartjes valt niet onder deze diensten.

Evenementen die we hier bedoelen zijn bijvoorbeeld:

 • kermissen
 • muziekuitvoeringen
 • toneelvoorstellingen
 • circusvoorstellingen
 • sportevenementen
 • filmvertoningen
 • beurzen
 • tentoonstellingen

Hierbij geldt dat u voor het evenement een toegangskaartje hebt.

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Verhuur voor korte periodes

Het gaat hier om de verhuur van een vervoermiddel voor een aaneengesloten periode van maximaal 30 dagen. Voor schepen geldt een aaneengesloten periode van maximaal 90 dagen.

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Tussenstop

Beide plaatsen moeten binnen de EU liggen. Als het vervoermiddel een tussenstop maakt buiten de EU, beantwoordt u deze vraag met 'Nee'.

EU-landen

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Onroerende zaken

Het gaat bijvoorbeeld om verhuur en onderhoud.

Toegang tot evenementen

Diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang zijn bijvoorbeeld:

 • toegangskaartjes voor evenementen
 • betaalde garderobe
 • betaalde toiletten

De bemiddeling in toegangskaartjes valt niet onder deze diensten.

Evenementen die we hier bedoelen zijn bijvoorbeeld:

 • kermissen
 • muziekuitvoeringen
 • toneelvoorstellingen
 • circusvoorstellingen
 • sportevenementen
 • filmvertoningen
 • beurzen
 • tentoonstellingen

Hierbij geldt dat u voor het evenement een toegangskaartje hebt.

Verhuur van vervoermiddelen voor korte periodes

Het gaat hier om de verhuur van een vervoermiddel voor een aaneengesloten periode van maximaal 30 dagen. Voor schepen geldt een aaneengesloten periode van maximaal 90 dagen.

Personenvervoer

Het gaat hier om het vervoer van personen, bijvoorbeeld per taxi, bus, trein of schip.

Diensten die te maken hebben met onroerende zaken

Diensten die te maken hebben met onroerende zaken zijn vooral huur, verhuur en onderhoud van onroerende zaken. Hieronder vallen ook:

 • diensten van experts en makelaars in onroerende zaken, zoals het bemiddelen en optreden bij de aan- en verkoop van onroerende zaken
 • hotelaccommodatie verstrekken, of soortgelijke diensten, zoals verhuur van vakantiehuizen of kampeerplaatsen
 • verlenen van gebruiksrechten op een onroerende zaak, bijvoorbeeld erfpacht of opstal
 • diensten van architecten en andere bouwkundigen
 • voorbereiden of coördineren van de uitvoering van bouwwerken

Toegang tot evenementen

Diensten die te maken hebben met het verlenen van toegang zijn bijvoorbeeld:

 • toegangskaartjes voor evenementen
 • betaalde garderobe
 • betaalde toiletten

De bemiddeling in toegangskaartjes valt niet onder deze diensten.

Evenementen die we hier bedoelen zijn bijvoorbeeld:

 • kermissen
 • muziekuitvoeringen
 • toneelvoorstellingen
 • circusvoorstellingen
 • sportevenementen
 • filmvertoningen
 • beurzen
 • tentoonstellingen

Hierbij geldt dat u voor het evenement een toegangskaartje hebt.

Huur voor korte periodes

Het gaat hier om de huur van een vervoermiddel voor een aaneengesloten periode van maximaal 30 dagen. Voor schepen geldt een aaneengesloten periode van maximaal 90 dagen.

Tussenstop

Beide plaatsen moeten binnen de EU liggen. Als het vervoermiddel een tussenstop maakt buiten de EU, beantwoordt u deze vraag met 'Nee'.

EU-landen

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Van kermis tot congres

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • kermissen
 • muziekuitvoeringen
 • toneelvoorstellingen
 • circusvoorstellingen
 • sportevenementen
 • filmvertoningen
 • beurzen
 • tentoonstellingen
 • wetenschappelijke congressen

Onroerende zaken

Het gaat bijvoorbeeld om verhuur en onderhoud.

Elektronische diensten

Dit zijn diensten die over het internet of een digitaal netwerk worden geleverd. Ze zijn grotendeels geautomatiseerd en kunnen niet zonder informatietechnologie worden geleverd.

Voorbeelden

 • onlineverkeersinformatie en -weerberichten
 • onlinedagbladen en -tijdschriften
 • onlinegegevensopslag
 • toegang tot of downloaden van software
 • gebruik van zoekmachines en onlinespelen

Telecommunicatiediensten

Deze diensten gaan over de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden, geluiden of informatie via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst.

Voorbeelden

 • telefonie
 • sms
 • toegang tot internet
 • voicemail

Radio- en televisie- omroepdiensten

Dit zijn diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Meer informatie leest u bij Digitale diensten.

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

EU-landen

De EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

EU-landen

De EU-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Verhuur van vervoermiddelen voor korte periodes

Het gaat hier om de verhuur van een vervoermiddel voor een aaneengesloten periode van maximaal 30 dagen. Voor schepen geldt een aaneengesloten periode van maximaal 90 dagen.

Personenvervoer

Het gaat hier om het vervoer van personen, bijvoorbeeld per taxi, bus, trein of schip.

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Tussenstop buiten de EU

Beide plaatsen moeten in de EU liggen. Als het vervoermiddel een tussenstop maakt buiten de EU, beantwoordt u deze vraag met 'Nee'.

EU-landen

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Diensten die te maken hebben met onroerende zaken

Diensten die te maken hebben met onroerende zaken zijn:

 • huur, verhuur en onderhoud van onroerende zaken
 • diensten van experts en makelaars in onroerende zaken
 • verstrekken van hotelaccommodatie, of soortgelijke diensten, zoals de verhuur van vakantiehuizen en kampeerplaatsen
 • verlenen van gebruiksrechten op een onroerende zaak, bijvoorbeeld erfpacht of opstal
 • diensten van architecten en andere bouwkundigen
 • voorbereiden of coördineren van de uitvoering van bouwwerken