Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Rekenhulp Lijfrentepremie 2015 en eerder

Algemene gegevens

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Invoer premiegrondslag plusposten Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

Invoer premiegrondslag minposten Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

Uw premiegrondslag is € . Klik hier voor help over deze vraag.


Pensioenaangroei bij uw werkgever(s) Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

  % Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

De jaarruimte  is € . Klik hier voor help over deze vraag.

De uitkomst van deze berekening is gebaseerd op de bedragen die u zelf invult in de rekenhulp.

De jaarruimte is het maximale bedrag dat u aan betaalde premies mag aftrekken. Maar u hebt nog een extra aftrekmogelijkheid. Als u nog aftrekruimte hebt over  tot en met , kunt u niet alleen de jaarruimte, maar ook uw reserveringsruimte gebruiken om extra premies af te trekken. De reserveringsruimte  is de optelsom van niet-benutte jaarruimtes uit de 7 jaren vóór het jaar waarover u nu premies wilt aftrekken.

Voorbeeld

U berekent nu hoeveel premies u over  kunt aftrekken. Uw reserveringsruimte wordt berekend over de periode  tot en met . Volgend jaar, als u de premieaftrek berekent over , wordt uw reserveringsruimte berekend over  tot en met . Eventuele niet-benutte jaarruimte uit  telt volgend jaar dus niet meer mee voor de reserveringsruimte.

Wilt u de reserveringsruimte benutten, vul dan de volgende vragen in.


Reserveringsruimte

ja nee

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

€  Klik hier voor help over deze vraag.

De Bereken-knop wordt automatisch actief nadat u alle vragen hebt beantwoord.

Resultaat

U was op 31 december   jaar. U mag geen lijfrentepremies meer aftrekken. U kunt de rekenhulp nu sluiten.

Uw premiegrondslag (rekening houdend met de AOW-franchise van € ) is nul of negatief. Dit betekent dat u over  geen premies mag aftrekken. U heeft geen aftrekmogelijkheden (jaarruimte en reserveringsruimte). U kunt de rekenhulp nu sluiten.

Let op!

Als u deze rekenhulp sluit, gaan de gegevens die u invulde en alle berekeningen verloren. Als u de berekeningen voor uzelf wilt bewaren, maak dan een afdruk van deze rekenhulp. Stuur de afdruk niet mee met uw aangifte.

Uw reserveringsruimte is €  en kan niet hoger zijn dan het wettelijk maximum van € .

U mag de bedragen die de rekenhulp berekent, niet zonder meer invullen in uw aangifte over . Dat mag alleen als u die premies ook daadwerkelijk betaalde.

Let op!

Als u deze rekenhulp sluit, gaan de gegevens die u hebt ingevuld en alle berekeningen verloren. Maak daarom een afdruk van deze rekenhulp. Stuur de afdruk niet mee met uw aangifte. Bewaar hem wel, zodat u hem kunt laten zien als wij daarom vragen.

Uw jaarruimte  is € .

De uitkomst van deze berekening gaat uit van de bedragen die u zelf invult in de rekenhulp.

U mag de bedragen die de rekenhulp berekent, niet zonder meer overnemen in uw aangifte over . Dat mag alleen als u de premies ook daadwerkelijk betaalde.

Let op!

Als u deze rekenhulp sluit, gaan de gegevens die u invulde en alle berekeningen verloren. Maak daarom een afdruk van deze rekenhulp. Stuur de afdruk niet mee met uw aangifte. Bewaar hem wel, zodat u hem kunt laten zien als wij daarom vragen.


Toelichting

Was u in  alleen in loondienst, kies dan 'nee'.

Premiegrondslag bepalen

Met deze vragen wordt uw premiegrondslag bepaald. Dit is het inkomen waarover u meestal een oudedagsvoorziening (bijvoorbeeld een pensioen) opbouwt. De premiegrondslag vormt de basis voor de lijfrentepremieaftrek .

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Vul het bedrag in van de toename van uw oudedagsreserve in .

Toelichting

Neem het bedrag over van uw aangifte bij 'Bijtelling voor privégebruik auto van de werkgever'.

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Neem het bedrag over van uw aangifte.

Toelichting

Vul het bedrag in van de afname van uw oudedagsreserve in  

Toelichting

Een verplichte afname van de oudedagsreserve doet zich voor als het bedrag van de oudedagsreserve op 31 december   hoger is dan het ondernemingsvermogen, terwijl van 1 van de volgende situaties sprake is:

  • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk in  .
  • U hebt op 31 december   de AOW-leeftijd bereikt..
  • U voldoet in   en in   niet aan het urencriterium.

Toelichting

Een vrijwillige afname van de oudedagsreserve doet zich voor als u in   premies voor een lijfrenteverzekering hebt betaald en u verzoekt om de fiscale oudedagsreserve met maximaal het bedrag van de betaalde premies te laten afnemen.

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Beantwoord deze vraag alleen voor het pensioen waarvoor u zojuist het pensioengevend loon, de franchise en het opbouwpercentage hebt ingevuld.

Let op!

Hierbij gaat het niet om de opties die u hebt om eerder met pensioen te gaan. Alleen als in de voorwaarden van de pensioenregeling is opgenomen dat de vastgestelde pensioenleeftijd lager is dan jaar, kies dan 'ja'.

Toelichting

Beantwoord deze vraag alleen voor het pensioen waarvan de ingangsdatum vóór uw 65e ligt.

Let op!

Als in de voorwaarden van de pensioenregeling de ingangsdatum 65 jaar of ouder staat, moet u de vorige vraag dus beantwoorden met 'nee'.

Toelichting

De premiegrondslag is het inkomen waarover u doorgaans een oudedagsvoorziening (bijvoorbeeld een pensioen) opbouwt. De premiegrondslag vormt de basis voor de lijfrentepremieaftrek en kan niet hoger zijn dan het wettelijk maximum van € .

Let op!

De uitkomst van de berekening is gebaseerd op bedragen die u zelf invult in de rekenhulp. De rekenhulp telt die bedragen op en trekt vervolgens de AOW-franchise, € , van het totaal af. De AOW-franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u door uw AOW-uitkering al een inkomen hebt.

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting