Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Wie is mijn toeslagpartner?

Over welk jaar wilt u weten wie uw toeslagpartner is?

Ga bij het beantwoorden van de vragen uit van uw situatie in het gekozen jaar.

Wie is uw toeslagpartner?

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

Resultaat

Uw echtgenoot of uw geregistreerde partner is uw toeslagpartner.

U hebt geen toeslagpartner.

De medebewoner met wie u een samenlevingscontract hebt, is uw toeslagpartner.

De medebewoner met wie u samen een kind hebt, is uw toeslagpartner.

De medebewoner waarmee u als partners bent aangemeld bij een pensioenfonds, is uw toeslagpartner.

De medebewoner met wie u samen eigenaar bent van uw woning, is uw toeslagpartner.

Uw medebewoner is uw toeslagpartner.

In de volgende situaties kan uw medebewoner niet uw toeslagpartner zijn:

  • Uw medebewoner is uw ouder of kind en 1 van u is op 1 januari  jonger dan 27 jaar.
  • U hebt 2 of meer medebewoners die 18 jaar of ouder zijn.

Let op! Hebt u 2 of meer medebewoners? En was 1 van uw medebewoners in uw toeslagpartner? Dan is die medebewoner ook uw toeslagpartner in .

Uw fiscale partner is ook uw toeslagpartner.

U hebt geen toeslagpartner.

Uw medebewoner die in  uw toeslagpartner was, is ook uw toeslagpartner voor .

Ander adres?

Woont uw echtgenoot of geregistreerde partner op een ander adres? Kies dan toch 'Ja'. Kies alleen 'Nee' als u een verzoek bij de rechtbank hebt ingediend voor echtscheiding of scheiding van tafel en bed. Of als u al gescheiden bent door een uitspraak van de rechtbank.

Medebewoner

Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont en op uw adres staat ingeschreven. Bijvoorbeeld de persoon waarmee u samenwoont, uw kind, uw ouder(s) of een vriend.

Onderhuurder

Een onderhuurder is iemand die een deel van uw woning huurt, bijvoorbeeld een kamer. U hebt een schriftelijke huurovereenkomst met hem gesloten.

Kies ook 'Ja' als 1 van u het kind van de ander heeft erkend.

Inwonend kind

Kies alleen 'Ja' als dit kind bij de gemeente op uw adres staat ingeschreven.

Fiscale partner

Dit is degene met wie u samen aangifte inkomstenbelasting doet.

Duurzaam gescheiden leven

Kies 'nee' als u duurzaam gescheiden leeft van uw echtgenoot of geregistreerde partner. Wij beschouwen u dan als ongetrouwd.

Ander adres

Kies 'ja' als uw echtgenoot of geregistreerde partner op een ander adres woont, maar u niet duurzaam gescheiden leeft. Uw partner woont en werkt bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland. Of hij woont in een verpleeghuis.

Medebewoner

Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont (op hetzelfde adres staat ingeschreven). Bijvoorbeeld uw kind, uw ouder(s) of een vriend.

Onderhuurder

Een onderhuurder is iemand die een deel van uw woning huurt, bijvoorbeeld een kamer. U hebt een schriftelijke huurovereenkomst met hem gesloten.

Fiscale partner

Is uw medebewoner uw fiscale partner voor de inkomstenbelasting? Dan is hij ook uw toeslagpartner.

Kies ook 'Ja' als 1 van u het kind van de ander heeft erkend.

Eerder toeslagpartner geweest

Kies 'ja' als u in een eerder jaar huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget hebt gehad en u daarbij 1 van uw medebewoners als toeslagpartner hebt opgegeven.

Huishouden

In een huishouden kiezen de bewoners er bewust voor, voor elkaar te zorgen. Er is een verdeling van alle huishoudelijke taken. De een doet bijvoorbeeld de was en de ander doet de boodschappen of kookt.

Gezamenlijke huishouding

U hebt een gezamenlijke huishouding met uw medebewoner als u allebei uw hoofdverblijf in dezelfde woning hebt en u voor elkaar zorgt. U deelt bijvoorbeeld de kosten van de huishouding en doet allebei huishoudelijke taken.

U voert meestal geen gezamenlijke huishouding als u als student of religieuze samenwoont met iemand anders. Of als u in een verzorgingshuis of in een ander samenleefverband woont. U woont dan namelijk niet samen met het doel om voor elkaar te zorgen. Kies in deze situaties 'Nee'.

Naaste familie

Naaste familieleden zijn: broers en zussen, ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen.

Meerderjarige broer of zus

Kies alleen 'ja' als het gaat om een broer of zus die 18 jaar of ouder is.

Naaste familie

Kies 'ja' als deze medebewoner een grootouder, kind of kleinkind van u is.

Toeslagpartner van iemand anders

De toeslagpartner van een ander kan niet uw toeslagpartner zijn.