Toeslagpartner voor de toeslagen

Voor toeslagen hebben we het over een 'toeslagpartner'. Een toeslagpartner is iemand die meetelt voor de toeslagen. Dit betekent dat het inkomen en vermogen van u allebei meetelt voor de toeslag, en dat u de toeslag samen krijgt. Uw toeslagpartner kan uw echtgenoot of geregistreerd partner zijn, of iemand anders die op uw adres staat ingeschreven. U kunt maar 1 toeslagpartner hebben.

Wie is uw toeslagpartner?

Beantwoord een paar vragen en check of u een toeslagpartner hebt en wie dit is. Of lees verder op deze pagina.

Echtgenoot of geregistreerd partner

Als u een echtgenoot of geregistreerd partner hebt, dan is deze persoon uw toeslagpartner. Uw echtgenoot of geregistreerd partner is ook uw toeslagpartner als deze niet op uw adres staat ingeschreven. Voor de huurtoeslag is dit anders.

Iemand die op uw adres staat ingeschreven

Bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partner? Dan kan iemand die op uw adres staat ingeschreven uw toeslagpartner zijn. Dit is het geval als voor u én deze persoon 1 van de volgende situaties geldt:

Overzicht situaties

  1. U hebt samen een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
  2. U hebt samen een kind. Of u of de persoon die op uw adres staat ingeschreven, heeft een kind van de ander erkend.
  3. U én de persoon die op uw adres staat ingeschreven, zijn partners voor elkaars pensioenregeling.
  4. U hebt samen een koopwoning en woont daar allebei.
  5. U of de persoon die op uw adres staat ingeschreven heeft een kind dat jonger is dan 18 jaar én dit kind staat ingeschreven op uw adres.

    In de volgende situaties bent u geen toeslagpartners van elkaar:

  6. U was vorig jaar al toeslagpartners van elkaar.

U woont met meer mensen in een huis

U kunt maar 1 toeslagpartner hebben. Hebt u bijvoorbeeld met de één een kind (situatie 2) en met de ander een koopwoning (situatie 4)? Dan geldt de eerst mogelijke situatie uit het overzicht. Degene met wie u een kind hebt, is dus uw toeslagpartner.

Situatie 5 geldt alleen als er maar 1 andere volwassene en minimaal 1 minderjarig kind bij u woont. Staan er op het moment dat u toeslag aanvraagt meer dan 2 volwassenen op uw adres ingeschreven? Dan hebt u geen toeslagpartner. Behalve als u al toeslagpartners bent of wordt op basis van situatie 1 t/m 4 uit het overzicht.

Voor de huurtoeslag kunnen mensen die níét uw toeslagpartner zijn wél medebewoners zijn.

Uw kind of ouder woont bij u

Woont u samen met uw kind, stiefkind of pleegkind? Of met uw ouder of stiefouder? Dan is deze persoon uw toeslagpartner als 1 van de situaties uit het overzicht geldt.

Maar u bent alléén toeslagpartners van elkaar als u aan het begin van het jaar allebei 27 jaar of ouder bent. Wordt uw kind of stiefkind in het jaar 27? Dan bent u dat jaar géén toeslagpartners.

U woont samen met uw broer, zus, grootouder of kleinkind

Dan is deze persoon uw toeslagpartner als 1 van de situaties uit het overzicht geldt.

Bijzondere situaties

Postadres

Als iemand niet bij u woont maar wel op uw adres staat ingeschreven met een postadres, dan is deze persoon niet uw toeslagpartner.

Huurtoeslag

Staat uw echtgenoot of geregistreerd partner niet op hetzelfde adres ingeschreven als u? Dan is die voor de huurtoeslag níét uw toeslagpartner. Deze persoon is voor de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget wél uw toeslagpartner.

Vanaf welk moment telt iemand mee als toeslagpartner?

U bent toeslagpartners van elkaar vanaf de 1e van de maand nádat uw situatie is veranderd. Lees meer bij Vanaf welk moment zijn wij toeslagpartners?

Tot en met 2020 kon u met terugwerkende kracht toeslagpartners worden als u al eerder samenwoonde. Lees meer bij Vanaf wanneer werd u toeslagpartners tot en met 2020?

U krijgt samen toeslag als u toeslagpartners bent

Dat betekent dat het inkomen van uw toeslagpartner vanaf dat moment ook meetelt. Heeft uw toeslagpartner vermogen? Dat telt ook mee. Maar wordt u na 1 januari toeslagpartners? Dan telt het vermogen dit jaar nog niet mee, maar pas vanaf 1 januari volgend jaar.

Wat moet u regelen als u geen toeslagpartners meer bent?

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, dan bent u meestal geen toeslagpartners meer van elkaar. Wat u dan moet regelen, hangt af van of u was getrouwd, een geregistreerd partner had of samenwoonde. Lees meer bij Wij gaan uit elkaar - wat moet ik regelen voor mijn toeslag?

Als uw toeslagpartner is overleden, lees dan wat u moet regelen bij Er is iemand overleden - wat moet ik doen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.