Bent u vluchteling uit Oekraïne? Check of u toeslag kunt krijgen

Komt u uit Oekraïne en bent u naar Nederland gevlucht vanwege de oorlog? Als u in Nederland tijdelijke bescherming krijgt, dan kunt u misschien toeslag krijgen.

Bekijk de informatie per toeslag:

 • Huurtoeslag

  Woont u in Nederland in een huurhuis? En staat u op dit adres ingeschreven bij uw gemeente? Dan kunt u huurtoeslag krijgen.

  Voorwaarden

  U moet voldoen aan de algemene voorwaarden. Maar u hebt géén verblijfsvergunning nodig als u een status van tijdelijke bescherming hebt. Dit geldt in ieder geval tot 4 maart 2025.

  Huurtoeslag aanvragen

  De toeslag moet u zelf aanvragen met Mijn toeslagen.

 • Kindgebonden budget

  Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt het krijgen als u voldoet aan de voorwaarden.

  Voorwaarden

  De belangrijkste voorwaarde is dat u kinderbijslag ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maar u krijgt alleen kinderbijslag als u in Nederland werkt. Ook moet u aan de andere voorwaarden voldoen. Maar u hebt géén verblijfsvergunning nodig als u een status van tijdelijke bescherming hebt. Dit geldt in ieder geval tot 4 maart 2025.

  Kindgebonden budget aanvragen

  Kindgebonden budget kunt u zelf aanvragen met Mijn toeslagen. Maar u krijgt het automatisch als u al een andere toeslag krijgt.

 • Kinderopvangtoeslag

  Gaan uw kinderen naar de kinderopvang in Nederland? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen.

  Voorwaarden

  U moet voldoen aan de algemene voorwaarden. Maar u hebt géén verblijfsvergunning nodig als u een status van tijdelijke bescherming hebt. Dit geldt in ieder geval tot 4 maart 2025.

  Kinderopvangtoeslag aanvragen

  De toeslag moet u zelf aanvragen met Mijn toeslagen.

 • Zorgtoeslag

  Alleen als u een Nederlandse zorgverzekering hebt, kunt u zorgtoeslag krijgen. Maar omdat de Nederlandse overheid uw zorgkosten betaalt, hebt u geen Nederlandse zorgverzekering nodig. Dit heet de Regeling Medische Zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO).

  Kiest u er toch voor om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld omdat u een aanvullende verzekering wilt? Dan kunt u misschien zorgtoeslag krijgen.

  Voorwaarden

  U moet voldoen aan de algemene voorwaarden. Maar u hebt géén verblijfsvergunning nodig als u een status van tijdelijke bescherming hebt. Dit geldt in ieder geval tot 4 maart 2025.

  Zorgtoeslag aanvragen

  De toeslag moet u zelf aanvragen met Mijn toeslagen.

Na 4 maart 2024 vervalt de tijdelijke bescherming voor sommige vluchtelingen

Krijgt u toeslag? En hebt u van de IND een brief gekregen dat de tijdelijke bescherming na 4 maart stopt? Dan hebt u misschien geen recht op toeslag meer. Dit geldt voor de meeste mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonden. We noemen deze groep vluchtelingen ‘derdelanders’. Lees op rijksoverheid.nl meer over deze verandering.

Vangt u een vluchteling uit Oekraïne op?

En stopt de tijdelijke bescherming voor deze vluchteling? Als deze persoon na 4 maart bij u blijft wonen, dan heeft dat misschien ook gevolgen voor u:

 • Krijgt u huurtoeslag? De vluchteling gaat meetellen als medebewoner voor de huurtoeslag.
 • Hebt u nu geen toeslagpartner? En woont er naast de vluchteling ook een kind jonger dan 18 jaar op uw adres? Dan wordt u elkaars toeslagpartner.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.