Voorwaarden voor kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

Geen kinderbijslag maar wel kindgebonden budget

Is uw kind 16 of 17 jaar en krijgt u geen kinderbijslag meer voor uw kind? Dan kunt u soms toch kindgebonden budget krijgen. Op de website van de SVB leest u de voorwaarden. U hoeft dit niet zelf te regelen. De SVB beoordeelt of u recht kunt hebben op kindgebonden budget zonder dat u kinderbijslag krijgt. Als dat zo is, geeft de SVB dit aan ons door.

U krijgt vanzelf bericht

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. Krijgt u kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag? Dan krijgt u vanzelf bericht als u er volgens ons recht op hebt. Krijgt u geen bericht en denkt u er wel recht op te hebben? Dat is bijvoorbeeld als u geen andere toeslagen van ons krijgt. Dan kunt u het zelf aanvragen met Mijn toeslagen. Maak een proefberekening om te zien hoeveel u krijgt.

Zie ook: Hoe vraag ik kindgebonden budget aan?

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? En hebt u geen toeslagpartner? Dan krijgt u meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, kunt u zien door een proefberekening te maken.

Meer kindgebonden budget voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Maak een proefberekening om te zien hoeveel u krijgt.

Aanvullende regels

In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Lees meer bij:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.