Kindgebonden budget als u of uw kind in het buitenland woont

Woont u of uw kind in het buitenland? Als u kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt, kunt u ook kindgebonden budget krijgen. Dat kan bijvoorbeeld als u in Nederland werkt en u in een EU-land woont. Op de website van de SVB leest u hoe het zit met kinderbijslag in het buitenland.

Om kindgebonden budget te krijgen, moet u natuurlijk ook aan de andere voorwaarden voldoen.

Woonlandfactor

Woont uw kind in het buitenland en zijn de gemiddelde kosten voor levensonderhoud daar lager dan in Nederland? Dan krijgt u minder kindgebonden budget dan wanneer uw kind in Nederland zou wonen. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

De woonlandfactor geldt niet in de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Maar vaak wel als u in een ander land woont. Wordt uw kinderbijslag berekend met de woonlandfactor? Deze telt dan ook voor de berekening van uw kindgebonden budget. 

Buitenlandse gezinsbijslagen

Bij de berekening van het kindgebonden budget kijken we naar de gezinsbijslagen die u en uw partner in Nederland én in het buitenland krijgen. Ontvangt u bijvoorbeeld naast kinderbijslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag ook buitenlandse varianten daarvan? Dan krijgt u in totaal per kind nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt volgens de regels van Nederland of het buitenland.

Uitbetaling van uw kindgebonden budget

Meestal betalen wij het kindgebonden budget uit, maar in een aantal gevallen doet de SVB dat. De SVB houdt dan rekening met de andere gezinsbijslagen die u krijgt. Ook als na afloop van het jaar blijkt dat u te veel of te weinig hebt ontvangen, zorgt de SVB ervoor dat dit verrekend wordt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.