Kindgebonden budget als u, uw partner of uw kind in het buitenland woont

Woont u, uw partner of uw kind in het buitenland? Als u kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt, kunt u ook kindgebonden budget krijgen. Dat kan bijvoorbeeld als u in Nederland werkt en u in een EU-land woont. Op de website van de SVB leest u hoe het zit met kinderbijslag in het buitenland.

Om kindgebonden budget te krijgen, moet u natuurlijk ook aan de andere voorwaarden voldoen.

Woonlandfactor

Woont uw kind in het buitenland en zijn de gemiddelde kosten voor levensonderhoud daar lager dan in Nederland? Dan krijgt u minder kindgebonden budget dan wanneer uw kind in Nederland zou wonen. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

De woonlandfactor geldt niet in de EU, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Maar vaak wel als u in een ander land woont. Wordt uw kinderbijslag berekend met de woonlandfactor? Deze telt dan ook voor de berekening van uw kindgebonden budget.

Buitenlandse toeslagen tellen ook mee

Woont u of uw partner in het buitenland? Dan berekenen wij hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen. We kijken naar de Nederlandse toeslagen die u al krijgt, en naar buitenlandse tegemoetkomingen voor uw gezin (gezinsbijslagen). Denk aan kinderbijslag en buitenlandse varianten daarvan. Per kind krijgt u nooit meer dan het hoogste bedrag aan gezinsbijslagen waarop u recht hebt. We passen de Nederlandse regels toe en de regels van het land waarin u woont.

U hebt een burgerservicenummer nodig

Woont u of uw partner in het buitenland? Om kindgebonden budget aan te vragen hebt u allebei een burgerservicenummer (bsn) nodig. Lees meer hierover op Burgerservicenummer als u, uw partner of uw kind buiten Nederland woont.

Uitbetaling

Meestal krijgt u het kindgebonden budget van ons. Maar soms betaalt de SVB de toeslag uit. De SVB kijkt naar alle gezinsbijslagen die u al krijgt. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw situatie. Na elk jaar krijgt u van ons een definitieve berekening. Hebt u te veel of te weinig gekregen? Dan wordt dat verrekend.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.